Oslj

Zemřela Leopoldina hraběnka Dobrzenská z Dobrzenicz

Placeholder

Dne 18. března 2021 si Pán života a smrti k sobě povolal drahou maminku našeho velmistra, Její Excelenci Leopoldinu hraběnku Dobrzenskou z Dobrzenic, rozenou princeznu z Lobkowicz, Čestnou a devoční Dámu Suverénního řádu Maltézských rytířů. Odešla ve věku 95 let.

České velkopřevorství vyprošuje pokoj její duši a dar věčného života. Prosíme též všechny věřící o vzpomínku při mši svaté a v modlitbách.

Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace. Amen.