Oslj

Životní jubileum prof. Petra Piťhy

Placeholder

Mons. prof. Petr Piťha, významný český pedagog, lingvista, spisovatel, ale především kněz, oslavil 26. března své 80. narozeniny. U příležitosti svého životního jubilea obohatil prof. Piťha seznam svých vědeckých a duchovních děl o sbírku básní nazvanou Triptych na oltáři Lásky, kterou představil 3. dubna v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6. K zástupu gratulantů se připojili také členové Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, kteří chovají k panu profesorovi hlubokou úctu. Mons. Piťha je dlouholetým příznivcem a přítelem řádu, pomáhá s přípravou duchovních obnov a koncelebruje řádové mše svaté. Za jeho pomoc a spolupráci mu české velkopřevorství v prosinci 2016 udělilo stříbrný záslužný kříž Pro Fide et Merite. České velkopřevorství přeje oslavenci pevné zdraví, energii a inspiraci pro další práci a především Boží požehnání.

FOTO: Matina Řehořová, Člověk a víra