Oslj

300. výroční blahořečení sv. Jana Nepomuckého

Placeholder

V sobotu 15. května jsme se připojili k oslavám 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Po pobožnosti v našem řádovém kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Praze a svatojánských litaniích, jsme pozdravili procházející procesí slavností Navalis. V neděli, v hlavní den slavnosti, pak mohli věřící v našem kostele uctít ostatky sv. Jana Nepomuckého na privilegováném oltáři sv. Tekly, pro tuto příležitost speciálně upraveným. Po celé slavnosti nás hudebně provázela Svato-Ludmilská schola. Sv. Jene Nepomucký, oroduj za nás.