Oslj

Ústavní listina

 

Ústavní listina

Špitální rytíři sv. Lazara se původně řídili řeholí sv. Basila.

Ve 12. století se začali řídit řeholí sv. Augustina. Exemplář tohoto kodexu z počátku 14. století, v němž jsou sdruženy náboženské, špitální a vojenské činnosti Řádu, byl objeven v jedné velmi staré švýcarské komendě.

V roce 1649 spatřila světlo světa tištěná verze řehole a stanov, jež brala zřetel na změny, ke kterým v Řádu došlo v předchozích dvou stoletích a na připojení Řádu Panny Marie hory Karmel. Určitým rytířům bylo dovoleno se ženit, život v komendě byl méně regulován a byla zavedena praxe individuální spirituality založené na denní četbě hodinek. Tato řehole a stanovy platily až do roku 1830.

Ve druhé polovině 19. století se rytíři sv. Lazara řídili Základními stanovami, přijatým Radou důstojníků a Patriarchou-protektorem.

V roce 1933 byla pravidla znovu upravena v duchu moderní reality. Byla vytvořena hodnost Řádové dámy v upomínku na dávné sestry sv. Lazara, které se staraly o malomocné a dále pravidla statusu ortodoxních, anglikánských a protestantských rytířů. Vývoj v následujících desetiletích si vynucoval další a další změny.

Řád sv. Lazara je nyní definován a řízen Ústavní listinou, přijatou v Praze 21. září 2006. Tento dokument zachovává autentického ducha řádu, založeného na spiritualitě, dobročinnosti a tradici a umožňuje mu správnou funkci ve 21. století ku prospěchu jeho členů a těch, kterým slouží. Ústavní listina je veřejným dokumentem sepsaným ve francouzštině, oficiálním jazyce Řádu.

Pro stažení textu Ústavní listiny ve formátu PDF klikněte na následující odkazy:

francouzský originál

český překlad

anglický překlad

 

Memorandum o spolupráci mezi Armádou ČR a OSLJ:

memorandum-s-acr-1-ram memorandum-s-acr-2-ram