Oslj

Jak pomoci

 

Hlavním posláním Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského je pomoc nemocným a potřebným. O hlavních směrech charitativní činnosti Českého velkopřevorství OSLJ se dozvíte více na stránce Řádové dílo. Jde především o spolupráci s domácími zdravotnickými zařízeními a humanitární pomoc v zahraničí.

Chcete také pomoci potřebným?

Přivítáme všechny, kteří se společně s námi chtějí zapojit do služby potřebným, třeba jako dobrovolníci. Všechny zmíněné formy charitativní činnosti řádu můžete také podpořit modlitbou nebo zasláním jakékoli částky na níže uvedené účty u ČSOB, Arbesovo nám. 7/257, Praha 5.

Účet vedený v Kč:
č. ú.: 213613900/0300
IBAN: CZ31 0300 000­0000213613900
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Předem vám moc děkujeme za pomoc a podporu našeho díla!