Oslj

Jak pomoci

 

Hlavním posláním Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského je pomoc nemocným a potřebným.  O hlavních směrech charitativní činnosti Českého velkopřevorství OSLJ se dozvíte více na stránce Řádové dílo. Jde především o spolupráci s domácími zdravotnickými zařízeními a humanitární pomoc v zahraničí.

Chcete také pomoci potřebným?

Přivítáme všechny, kteří se společně s námi chtějí zapojit do služby potřebným, třeba jako dobrovolníci. Všechny zmíněné formy charitativní činnosti řádu můžete také podpořit modlitbou nebo zasláním jakékoli částky na níže uvedené účty u ČSOB, Arbesovo nám. 7/257, Praha 5.

Účet vedený v Kč:
č. ú.: 213613900/0300
IBAN: CZ31 0300 000­0000213613900
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Účet vedený v Euro:
č. ú. 268881101/0300
název účtu: OSLJB
IBAN: CZ42 0300 000­0000268881101
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Snadná podpora z mobilu

DMS LAZARUS

Odesláním SMS ve tvaru „DMS LAZARUS“ na číslo 87 777 podpoříte hipoterapii nebo ergoterapii pro pacienty Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech, vybavení pracovních dílen nebo další aktivity, které nehradí zdravotní pojišťovny.

DMS SARKOM

Odesláním SMS ve tvaru „DMS SARKOM“ na číslo 87 777 podpoříte Centrum pro léčbu sarkomů měkkých tkání Fakultní nemocnice v Motole. Prostředky budou využity na odborné vzdělávání lékařů a speciální nástroje a přístroje nad rámec běžné zdravotnické techniky.

snadna-podpora-z-mobiluCena jedné DMS je 30 Kč, z toho 28,50 Kč jde přímo podporované organizaci. Rozdíl pokrývá náklady operátorů, technického providera a služby Fóra dárců. Dárce se může také rozhodnout pro pravidelné měsíční zasílání DMS na celý rok, které zajistí odesláním SMS ve tvaru DMS ROK LAZARUS nebo DMS ROK SARKOM na číslo 87 777. Detaily k DMS najdete na www.darcovskasms.cz.

Zaslání DMS je velice snadné, zvládne to každý uživatel mobilního telefonu. Proto prosíme o rozšíření informace o této možnosti mezi vaše přátele a známé.

Předem vám moc děkujeme za pomoc a podporu našeho díla!