Oslj

Jak pomoci

 

Hlavním posláním Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského je pomoc nemocným a potřebným.  O hlavních směrech charitativní činnosti Českého velkopřevorství OSLJ se dozvíte více na stránce Řádové dílo. Jde především o spolupráci s domácími zdravotnickými zařízeními a humanitární pomoc v zahraničí.

Chcete také pomoci potřebným?

Přivítáme všechny, kteří se společně s námi chtějí zapojit do služby potřebným, třeba jako dobrovolníci. Všechny zmíněné formy charitativní činnosti řádu můžete také podpořit modlitbou nebo zasláním jakékoli částky na níže uvedené účty u ČSOB, Arbesovo nám. 7/257, Praha 5.

Účet vedený v Kč:
č. ú.: 213613900/0300
IBAN: CZ31 0300 000­0000213613900
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Snadná podpora z mobilu

DMS LAZARUS

Odesláním dárcovské SMS podpoříte hipoterapii nebo ergoterapii pro pacienty Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech, vybavení pracovních dílen nebo další aktivity, které nehradí zdravotní pojišťovny.

Odešlete na číslo 87 777  SMS ve tvaru DMS LAZARUS 30, DMS LAZARUS 60 nebo DMS LAZARUS 90 podle toho, jak vysokou částku chcete poskytnout. Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, z toho 29, resp. 59 nebo 89 Kč jde podporované organizaci. Rozdíl pokrývá náklady technického providera a služby Fóra dárců.

DMS SARKOM

Odesláním dárcovské SMS  podpoříte Centrum pro léčbu sarkomů měkkých tkání Fakultní nemocnice v Motole. Prostředky budou využity na odborné vzdělávání lékařů a speciální nástroje a přístroje nad rámec běžné zdravotnické techniky.

snadna-podpora-z-mobiluOdešlete na číslo na číslo 87 777  SMS ve tvaru DMS SARKOM 30, DMS SARKOM 60 nebo DMS SARKOM 90 podle toho, jak vysokou částku chcete poskytnout. Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, z toho 29, resp. 59 nebo 89 Kč jde podporované organizaci. Rozdíl pokrývá náklady technického providera a služby Fóra dárců.

Trvalá DMS

Dárce se může také rozhodnout pro pravidelné měsíční zasílání DMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč. To zajistí odesláním SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS TRV LAZARUS 30,  DMS TRV LAZARUS 60 nebo DMS TRV LAZARUS 90, resp. DMS TRV SARKOM 30, DMS TRV SARKOM 60 nebo DMS TRV SARKOM 90 podle výše částky a projektu, který chce pravidelně podporovat. Zvolená částka pak bude poukazována každý měsíc, dokud dárce podporu nezastaví zasláním SMS ve tvaru STOP LAZARUS, resp. STOP SARKOM na číslo 87 777.

Detaily k DMS najdete na www.darcovskasms.cz.

Zaslání DMS je velice snadné, zvládne to každý uživatel mobilního telefonu. Proto prosíme o rozšíření informace o této možnosti mezi vaše přátele a známé.

Předem vám moc děkujeme za pomoc a podporu našeho díla!