Oslj

Kdo jsme

Řád sv. Lazara Jeruzalémského je mezinárodní katolický rytířský řád, od dob křižáckých válek působící pod ochranou královského domu Francie.

Tato světská ochrana zaručuje historickou kontinuitu a legitimitu řádu a spolupracuje ve Francii v úplné shodě a vzájemným uznáním s Légion d’Honneur, Čestnou legií, jež je vládou Francouzské republiky pověřena evidencí a správou čestných titulů a hodností. Řád je mezinárodně registrován v Lucembursku. Hlavním posláním Řádu sv. Lazara je ochrana katolické víry a pomoc všem, kteří si sami pomoci nedovedou (nemocným, vězněným, pronásledovaným, zajatcům…). Při naplňování těchto charitativních úkolů může s plným respektem spolupracovat také s křesťany ostatních vyznání a všemi lidmi dobré vůle. České velkopřevorství, založené roku 1937 Karlem kn. Schwarzenbergem, je konzultantem Ekonomické a sociální komise Organizace spojených národů (ECOSOC) a na základě memoranda spolupracuje s Armádou České republiky.

V letech 2010 – 2016 se české velkopřevorství staralo o rozvoj řádu v Polsku. Díky vzájemné spolupráci českých a polských bratří mohlo být na generální kapitule řádu v říjnu 2016 v Římě vyhlášeno samostatné polské velkopřevorství. Dočasně české velkopřevorství odpovídá také za rozvoj řádového díla na Slovensku.

 

Velkopřevorové obnoveného českého velkopřevorství

leader-karel-knizezeschwarzenbergu
I. Velkopřevor
1937–1973
Karel VI. kníže ze Schwarzenbergu
leader-radslav-hrabekinsky
II. Velkopřevor
1973–2004
Radslav hrabě
Kinský
leader-vaclav-hrabeborekdohalsky
III. Velkopřevor
2004
Václav hrabě
Bořek-Dohalský
leader-jan-hrabedobrzenskyzdobrzenicz
IV. Velkopřevor
2004 –
Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz