Oslj

Starší zprávy

 

2016

12.12.2016

Velmistr Jan hrabě Dobrzenský obdržel papežský Řád Svatého Řehoře Velikého

Jeho Excelence Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, padesátý velmistr Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského a čtvrtý velkopřevor Českého velkopřevorství Řádu je od 10. prosince 2016 nositelem papežského Řádu Svatého Řehoře Velikého v hodnosti rytíř-komtur. Hrabě Dobrzenský převzal řád z rukou Jeho Eminence Dominika kardinála Duky, OP, arcibiskupa pražského a generálního kaplana Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara. Při téže příležitosti obdržel herold Českého velkopřevorství chevalier Zdirad Jan Křtitel Čech prostřednictvím pana kardinála papežský Řád Svatého Silvestra Papeže v hodnosti rytíř.

Pro stažení klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte „uložit odkaz jako“ / For download right-click the link and choose „save target as“.

12.12.2016

Čtení v Opařanech s Alešem Procházkou

24.11.2016

Adventní koncert v DPN Opařany

23.11.2016

Třetí dobročinný bazárek v DPN Opařany

10.11.2016

Čtení v Opařanech 29. listopadu

9.11.2016

Pietní akt v Milovicích v sobotu 5. listopadu 2016

17.10.2016

Čtení v Opařanech s Pavlou Rychlou

29.9.2016

Kázání J. Em. kardinála Joachima Meisnera na svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi 28. 9. 2016

Milí poutníci, nebezpečnou nemocí, která do velké míry postihla naši civilizaci, je takzvaná Alzheimerova nemoc. Způsobuje u člověka ztrátu paměti a tím se rozpadne i centrum jeho osobnosti. Avšak není to jen novodobý fenomén. Lidé jsou již po staletí napadeni podobnou nemocí, která nám odňala paměť stvoření. Člověk už neví, odkud přichází, kam jde, jaký smysl má jeho život a jakého povolání se mu dostalo. „Co nevím, to mě nepálí,“říká jedno přísloví. Když už nevím, odkud přicházím, pak ani nevím, kam jdu a jaký úkol se nachází mezi oním „odkud“ a „kam“. Lidé odjakživa věděli, že si své bytí nedali sami a že si své dary a talenty nemohli sami vyhledat, takže i takové povolání, k němuž člověk volá sám sebe, se samo o sobě stává nesmyslným a chaotickým. V tom spočívá vlastní podstata všech evropských katastrof. …

Celý text kázání najdete zde (pdf).

 

8.9.2016

Čtení v Opařanech s Danou Syslovou 14. 9. 2016

2.8.2016

V Opařanech s Šárkou Váchovou

O letošních prázdninách v přestávce projektu „Čtení v Opařanech“ Řád opět zorganizoval (koordinátorka csr. Kamila Malinská) 27. 7. návštěvu režisérky a loutkářky paní Šárky Váchové v DPN Opařany.

17.6.2016

Jour fixe Pražské komendy

Členové Pražské komedy zahájili pravidelný jour fixe dne 15. 6. 2016 účastí na slavnostní mši ke svátku svatého Víta v pražské katedrále. Po mši uctili památku umučeného kanovníka Antonína Bořka-Dohalského a všech dalších spolubratrů perzekvovaných oběma tototalitními režimy u pamětní desky v boční Thunovské kapli, tak jak je zvykem při každé společné návštěvě katedrály.

14.6.2016

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz: 70

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, 50. velmistr Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského a čtvrtý velkopřevor obnoveného Českého velkopřevorství řádu, právě dnes slaví sedmdesátileté životní jubileum. Celé České velkopřevorství, přátelé a příznivci přejí svému velmistrovi hojnost Božího požehnání a vše dobré!

20.5.2016

Poutače na Dárcovské SMS

Ve Fakultní nemocnici Motol byly umístěny poutače na jeden ze dvou řádových DMS projektů „Podpora rozvoje Centra pro léčbu sarkomů měkkých tkání III. chirurgické kliniky I. lékařské fakulty UK a FN Motol“.

5.5.2016

REQUIESCANT IN PACE

Začátek dubna byl pro České velkopřevorství velmi smutný. Opustili nás tři členové, kteří se významně zapsali do historie obnoveného velkopřevorství po roce 1990. 3. dubna zemřel RNDr. Petr H. Verner, CSc., KLJ-J. Vědec, biolog, do poslední chvíle vášnivý účastník projektu na záchranu antilopy Derbyho v africkém Senegalu. Dvanáctého odešel na věčnost P. Jiří Kusý, magistrální kaplan Řádu maltézských rytířů, který se stal po roce 1990 prvním kaplanem obnoveného Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara a významně tak přispěl k jeho konsolidaci na domácí půdě po dlouhých letech exilu. Den nato naše řady opustil Prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc., KLJ, bývalý špitálník ČVP, zakladatel České asociace pro nádorovou terapii a dlouholetý primář nemocnice v Měšicích, která je patronátní nemocnicí našeho řádu.
Podrobnější články viz REUNION 2/2016.

18.3.2016

18.3.2016

Čtení a zpívání v Opařanech s Bárou Basikovou

9.3.2016

Čtení v Opařanech s Bárou Basikovou

17.2.2016

Čtení s Daliborem Gondíkem v DPN Opařany 16. února 2016

2.2.2016

Čtení v Opařanech s Daliborem Gondíkem

12.1.2016

Novoroční přání OSLJ-B

Dlouhodobý příznivec Řádu režisér a herec Jiří Strach namluvil řádové novoroční přání pro rozhlasové stanice skupiny MMS našeho postulanta Jana Neumana. Můžete si je poslechnout zde.

4.1.2016

Vánoční poselství J. E. velmistra

Drazí přátelé,
při svátcích vánočních vítáme Syna Božího vtěleného do malého děcka, narozeného ve stáji a opatrovaného pastýři.

Jaká to pokora a jednoduchost, Král světa spal na slámě.

Toto božské svědectví je ustředním bodem našeho rytířského závazku, který by nikdy neměl být povýšenecký, nýbrž vždy výrazem veliké pokory.

Náš Spasitel, jen jak se narodil, musel prchnout před perzekucí krále Heroda. Časy se nezměnily. Naši křesťanští bratři na východě nyní trpí silnou perzekucí.

Nádherné svědectví soucitu nám dávají všichni dobrovolníci, kteří je podporují a zvláště naši bratři, pracující v uprchlickém táboře Svatého Lazara Jeruzalémského v Sulejmanii v iráckém Kurdistánu.

Povzbuzuji vás k následování příkladu tohoto soucitu ve vašem každodenním životě, jsouce zavázáni sloužit nejchudším a nejvíce znevýhodněným.

Přineste každý vánoční světlo do vašich rodin, mezi vaše blízké a mezi trpící.

Přeji vám všem, vašim rodinám a všem, kteří nás provázejí, štěstí a radost.

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz

Anglický a francouzský originál zde.

 2015

9.12.2015

Případ bývalého prostějovského primátora Miroslava Pišťáka

Regionální vydání internetového deníku iDnes pro Olomoucký kraj zveřejnilo dne 6. prosince 2015 na internetové stránce http://olomouc.idnes.cz/obraz-miroslav-pistak-symbol-rytirskeho-radu-sv-lazara-jeruzalemskeho-1n9-/olomouc-zpravy.aspx?c=A151125_2207905_olomouc-zpravy_stk informaci o bývalém primátoru Prostějova Miroslavu Pišťákovi, který na svojí funkci rezignoval pro podezření z korupce. Pišťák se nechal v galerii primátorů města Prostějov zvěčnit s nákrční komturskou insignií Řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Zároveň byla zveřejněna zpráva, že prostějovský zastupitel za KSČM Josef Augustin obdržel letos v lednu řádový Záslužný kříž.

K tomu České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského sděluje, že Miroslav Pišťák není a nikdy nebyl jeho členem a Josef Augustin není veden v seznamu dekorovaných příznivců Řádu. Za aktivity členů neoficiálních skupin nepřebírá České velkopřevorství žádnou odpovědnost.

ČVP OSLJ 8.12.2015

8.12.2015

Katedrála a živá setkání

V období od 6. prosince 2015 do 12. ledna 2016 probíhá v Mladotově domě na Pražském hradě výstava sdružení fotografů „Člověk a víra“. Náš řád se sdružením spolupracuje a fotografie jeho členů se pravidelně objevují v časopise REUNION. Srdečně vás zveme ke shlédnutí této pozoruhodné výstavy.

24.11.2015

Dobročinný bazárek v DPN Opařany

19.10.2015

Jiří Suchánek, KATEDRÁLA

Bližší informace o knize viz kategorii „KATEDRÁLA“ v hlavním menu vlevo.

19.10.2015

Čtení v Opařanech s Vladislavem Benešem

21.9.2015

Čtení v DPN Opařany s Annou Polívkovou 18. 9. 2015

16.9.2015

Generální kapitula ČVP, Teplá 11.-13. 9. 2015

16.9.2015

10.9.2015

Kaple sv. Lazara na Slovensku

Dňa 4. 9. 2015 bola približne o 14:45 vložená do cibule na vežičke kaplnky sv. Lazára z Betánie časová kapsula, obsahujúca fundačnú listinu, ktorú podpísal veľmajster Rádu sv. Lazára gróf Dobrzenský z Dobrzenicz, generálny kaplán svätolazárskeho rádu, Jeho Eminencia kardinál Dominik Duka OP, žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis a starosta Novej Bystrice, Jozef Balačin. Do kapsule bola ďalej vložená nová nepoužívaná sada euromincí z roku 2015 a jedna bronzová pamätná medaila, ktorú k príležitosti posviacky vydala obec Nová Bystrica. Vloženia kapsule sa zúčastnili: Jozef Jonek, Jozef Balačin, starosta obce Nová Bystrica a Marek Sobola.
Marek Sobola
Archív Slovenskej komendy rádu sv. Lazára, České veľkopriorstvo. foto: Lukáš Macek
Skomprimované fotografie je možné stiahnuť tu: http://www.rslj.sk/fotogalerie/

10.9.2015

Zemřel plk. v. v. Jiří Louda, Dr. h. c.

Jiří Louda, přední český heraldik a příznivec Řádu – v roce 2011 u příležitosti jeho 90. narozenin mu velkopřevor udělil „za vynikající heraldické a genealogické dílo“ zlatou pamětní medaili Karla VI. Schwarzenberga – zemřel v úterý 1. září 2015, měsíc před svými pětadevadesátinami. Jiří Louda byl autorem státního znaku ČR a mnoha znaků českých a moravských měst. Spolu britským heraldikem a historikem Michaelem Maclaganem byl autorem jedinečného díla Lines of Succession – Heraldry of the Royal Families of Europe, přehledně zpracované genealogie a heraldiky evropských panovnických rodů. Pro reprezentační účely státu sestavil čtyřjazyčnou (česky, anglicky, německy a francouzsky) knihu Království české s genealogií a heraldikou rodů vládnoucích v zemích koruny české. Requiescat in pace.

3.9.2015

3.9.2015

19.8.2015

Zemřel kardinál László Paskai

Ve věku 88 let v pondělí 17. srpna 2015 zemřel někdejší předseda maďarské biskupské konference kardinál László Paskai.
Dlouholetý ostřihomský arcibiskup provedl maďarskou církev složitým obdobím před a po pádu komunistického režimu (od r. 1987). Mj. se zasloužil o první návštěvu papeže Jana Pavla II. v zemi či díky němu dodnes na západní Ukrajině funguje františkánská misie. (zdroj: ČTK)

Kardinál Paskai byl emeritním duchovním protektorem Řádu sv. Lazara

Kardinál Paskai jako hlavní celebrant slavné mše svaté v katedrále sv. Víta u příležitosti mezinárodního reunionu Řádu sv. Lazara v Praze v roce 2006.

31.7.2015

S loutkami v Opařanech

Ve čtvrtek 23. 7. 2015 jsme se opět sešli v Opařanech. Tentokrát to ale nebylo při příležitosti „Čtení s hvězdou“, naším prázdninovým hostem byla animátorka, loutkařka, sochařka, autorka známého večerníčku Chaloupka na vršku, paní Šárka Váchová.
Kamila Malinská, SSLJ

22.7.2015

Další Čtení v Opařanech

Dne 23.6. se konalo další „Čtení s hvězdou“ v Opařanech, tentokrát byl hostem Zdeněk Podhůrský. Byl výborným předčítajícím a rozhodně nezapřel své herecké povolání, do Čtení zapojil téměř všechny posluchače. Děti se aktivně zůčastnily, v závěru proběhla živá diskuse na téma herecké profese – Zdeněk ji dětem svým bohatým vyprávěním přiblížil trochu více. Kamila Malinská

28.5.2015

Čtení v Opařanech s Janem Čenským 25. 5. 2015

25.5.2015

Naučme sa mlčať, aby sme dokázali počúvať


Foto Radovan Ocsovay, KLJ

Nedeľná turíčna púť požehnaná krásnym počasím prilákala do Starých Hôr stovky pútnikov z Banskej Bystrice i širokého okolia. Hlavnú omšu na Studničke celebroval brat Stanislaw Miernik, O. Carm. z miestneho kláštora Rádu bosých karmelitánov. Homíliu na tému porozumenia medzi ľuďmi predniesol brat Dušan Hricko, O. Carm. z kláštora karmelitánov v Banskej Bystrici. Podľa Hricka dnes nie je problémom komunikácie množstvo cudzích jazykov v duchu babylonského prekliatia, ale neschopnosť nájsť porozumenie s blízkymi aj vtedy, keď na seba hovoríme tou istou rečou. Za hlavnú prekážku neporozumenia Hricko označil neschopnosť počúvať a sebecké uzatváranie sa do seba. Človek sa po narodení učí rozprávať len 2 roky, ale celý život sa učíme mlčať, aby sme dokázali počúvať a porozumieť druhým. Skutočný problém babylonskej veže preto nespočíva v jazykoch, ale v sebectve a neschopnosti vypočuť si názor druhého, ako aj egoistickej snahe presadiť za každú cenu svoj názor či vlastnú predstavu. Podľa Hricka je najdôležitejším jazykom láska. Láska pozýva do našich vzťahov a rodín Boha, ktorý nás spája. Preto potrebujeme mať veci postavené na jednom spoločnom jazyku, na láske. V závere homílie Hricko povzbudil prítomných pútnikov, nech sa naučia mlčať, aby získali dar počúvania a porozumenia. Počas púte v Starých Horách zaisťovala Lazariánska pomoc službu prvej pomoci a bezplatný pitný režim, v rámci ktorého rozdala najmä deťom a starším pútnikom vyše 100 balených vôd a 80 porcií horúceho čaju. Celebrant omše, Stanislaw Miernik, v závere poďakoval všetkým organizátorom a menovite aj lazariánskej službe za vytrvalú pomoc pútnikom na Starých Horách.
Radovan Ocsovay, KLJ, veliteľ Slovenskej komendy ČVP

19.5.2015

Svatojánské Navalis 2015

Letošní NAVALIS se odehrálo za opravdu požehnaného počasí, kdy se nad Karlovým mostem mohly objevit i vrchlíky padáků, pod kterými zahořely na podvečerním nebi rakety, umístěné na nohou odvážné pětice symbolizující svatojánské hvězdy nad místem, kde byl sv. Jan Nepomucký svržen do vody. Na tomto místě – symbolu statečnosti – měl současný generální vikář Arcidiecéze pražské Mons. Michael Slavík, Th.D., promluvu, která byla zakončena modlitbou překlenující staletí. Procesí vinoucí se Nerudovkou kolem kostela sv. Mikuláše na malé Straně zaplnilo celý Karlův most a nakonec utichlo v úctě před svatým Janem, který ač dokázal mlčet, oslovuje nás neustále……. V tomto duchu bylo kázání Otce kardinála Dominika Duky OP při slavné mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vedle místa, kde je svatý Jan Nepomucký uložen k věčnému odpočinku a uctíván po mnoho generací v dobách vznosných i zlých. Otec kardinál Dominik Duka OP vyzdvihl také význam slavení eucharistie zvláště nyní v roce, kdy budeme dokonce svědky eucharistického kongresu. Ony barokní vodní slavnosti měly letos opravdu zvláštní dobový nádech, prolínající se se současností, neboť nad večerní Vltavou, brázděnou množstvím nejrůznějších plavidel a osvětlovanou moderními lasery, se nesla mimo jiné hudba Jakuba Jana Ryby a jako zlatý hřeb nakonec zazněla tvorba našeho posledního žijícího barokního skladatele a milého řádového spolubratra Františka Xavera Thuriho, do které takřka v tichém víření a rotaci přiváděly publikum v úžas světelné efekty barokního ohňostroje umístěného na pontonu uprostřed řeky. Stanislav Přibyl, KLJ

Fotogalerie zde

21.4.2015

Audience u císaře Karla I., Brandýs/L.

21.4.2015

DPN Opařany

7.4.2015

Celé Česko čte dětem

Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech tuto kampaň ve spolupráci s Řádem sv. Lazara Jeruzalémsķého podporuje. Poprvé dětem v refektáři nemocnice předčítal slavný herec Jan Potměšil, který vybral několik ukázek z knih, které jsou blízké jeho srdci, jak vysvětlil. Jan Potměšil četl mladším i starším dětem a obě skupiny poslouchaly jeho přednes bez hnutí. Nikdo ani nedutal. Děti si poslechly povídky od Roberta Fulghuma, pohádky i ukázku z Malého prince. Velký ohlas získal hercův osobní příběh Život na kolečkách, který mnoho dětí dojal. „Chtělo se mi až brečet, přišlo mi to velmi statečné,“ svěřila se jedna z dívek.

Rozhovor s Janem Potměšilem: Vivat literatuře a sláva těm, kteří mohou číst a čtou.

Proč jste se rozhodl přijet za dětmi do Opařan?

S touto myšlenkou přišla paní producentka Jana Tomsová. Nabídla mi, abych četl dětem tady v areálu opařanské nemocnice a mě ta akce Celé Česko čte dětem nesmírně nadchla. Ten projekt je úžasný a navíc se mi líbí to osobní setkání právě tady na Táborsku. Můj tatínek totiž pochází z Lomu u Tábora, takže tady mám své rodiště. Rozjeli jsme teď vlastně takovou tradici, a tady v refektáři se teď každý měsíc objeví nějaký host a bude číst. Já jsem taková první vlaštovka. Jsem za to moc vděčný, protože je to pro mě nezapomenutelný zážitek. To sdílení čtených příběhů byl mimořádný a intenzivní okamžik. Odehrálo se to v krásném prostředí a panovala tu taková atmosféra empatie, lásky a chuti pomáhat tomu, kdo to potřebuje. Mám chuť se sem někdy znovu vrátit. Třeba se jen zastavit a pozdravit.

Jste vášnivý čtenář?

Jsem, vždycky jsem byl. Knihy mám nesmírně rád. Ale musím se přiznat, že v poslední době na to nemám moc času. Hodně jsme zkoušeli v divadle. To jsem četl také, ale dramatickou literaturu, kterou jsem se potřeboval učit. Na naše čtení jsem vzal plnou tašku knih, protože jsem nemohl vybrat jednu nebo dvě. Čekal jsem na ten okamžik tady a teď, na tu momentální inspiraci. Kdo přijde, jaká děcka, v jakém budou rozpoložení, náladě. Jestli bude více kluků nebo holek. Přišlo mi lepší přečíst více ukázet, než jen jeden monolitní úsek z jedné knihy. I ta pozornost dětí se takto lépe udrží. Navíc každého může zaujmout jiná ukázka. To setkání s dětmi bylo jedinečné a nakonec jsme zjistili, že se vlastně ani nechceme loučit.

Jakou literaturu preferujete?

Mám moc rád Roberta Fulghuma. Umí úžasně skloubit schopnost vyprávět zajímavý příběh, třeba obyčejný, v kterém ale můžeme zahlédnout jeho hloubku a velký přesah. Zajímají mě příběhy lidí. Když člověk překoná osobní bariéry a otevře se lidem a svůj příběh jim sdělí, tak se pak nestačí divit, jaká dramata kolem sebe potkává. Ty příběhy, jeden vedle druhého, jsou neskutečně originální. Takové scénáře ani dramatici nepíší, jaké na sobě sami zažili lidé. Robert Fulghum, a vlastně i já, se přkláníme k názoru brát ty těžké okolnosti jako výzvu, přetočit je. Je to pro mě příležitost, abych ji překonal a posunul se někam dál. Nebo si při náhledu na svět vybral ten radostný pohled. Nic nekončí jako tragédie, je to můj příběh a já v něm můžu být šťastný, když otevřu srdce a přijmu ty okolnosti, které se v tu chvíli mohou zdát okolí jako nepříznivé. Ale pro mě jsou teď a tady přirozené. Pak dojde k uvolnění a přijetí sebe sama a vlastně k radosti a vděčnosti za život.

Čtete svým synům?

Ano, čteme jim s manželkou. Tomu staršímu už je 15 let, tak si čte sám a z toho mám obrovskou radost. Je schopen přečíst mohutnou bichli za tři dny, když ho zaujme. Mladšímu synovi je osm let a ten si teprve začíná číst sám. Čteme různé věci a on někdy řekne: „Tuhle knížku si přečtu sám, tu mi nečti.“ Takže věřím, že také bude číst s velkou chutí. Mám pocit, že je to takový další rozměr života. Možnost číst a vstupovat do těch dalších virtuálních příběhů. To obohacuje člověka na mnoho úrovních. Z hlediska imaginativního, výkladového, příkladového, kdy člověk projeví statečnost a něco zvládne. Četba má i svou praktickou stránku. Čtení obohacuje slovní zásobu. Když člověk čte, jeho vyjadřování je květnatější, bohatší, zkrátka plnohodnotnější. Zvolí výraz, který opravdu odpovídá té kvalitě, kterou chce vyjádřit. Možnost číst, je dar.

Autor: Veronika Gigalová, Kateřina Šímová

Převzato z části z Táborského deníku ze dne 27. 3. 2015
Foto: Táborský deník

25.3.2015

DPN Opařany

23.3.2015

VELIKONOCE 2015

Přání je také ke stažení ve formátu PDF zde.

2.3.2015

Postní rekolekce 2015 v Hejnicích

Letošní postní exercicie se konají opět v Hejnicích, v Mezinárodním centru duchovní obnovy, a to ve dnech 12. – 15. března. Podrobné informace na třetí straně obálky časopisu Reunion 1/2015 – papírová forma nebo zde na webu v sekci REUNION.

12.2.2015

Psali o nás

V sedmém čísle týdeníku Květy vyšel materiál o rytířských řádech u nás. Velký prostor je věnován také Řádu sv. Lazara. Článek možno číst zde .

19.1.2015

Dominikán Akvinas Juraj GABURA OP oslavil 100. narozeniny

Při příležitosti tohoto požehnaného jubilea byl P. Akvinas vyznamenán stříbrnou medailí Karla VI. knížete Schwarzenberga, kterou mu předal velitel Slovenské komendy Radovan Ocsovay, KLJ. Záznam jeho projevu zde. (Najeďte na stopáž 1:37:00)
***
Zprávu o události přinesla i Rakouská katolická tisková agentura – Katholische Presseagentur Österreich. K přečtení (v němčině) zde.

12.1.2015

Mše k oslavě svátku řádového patrona sv. Basila Velikého

Dne 7. ledna 2015 se konala ve Svatováclavské kapli katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě mše k oslavě svátku řádového patrona sv. Basila Velikého. Po mši účastníci uctili památku kanovníka Antonína hraběte Bořka-Dohalského a ostatních nacisty umučených u pamětní desky v Thunovské kapli katedrály. Fotogalerie z události zde . Foto Martina Řehořová – Člověk a víra

8.1.2015

Došlá vánoční a novoroční přání

DĚKUJEME!2014

20.12.2014

Bazárek v DPN Opařany

Vždy při pravidelném úklidu skříně, botníku a bytu celkově jsem přemýšlela o tom, jak s vyřazenými věcmi smysluplně naložit. Samozřejmě, že existence různých charitativních sbírek, stacionářů potřebným a dalších skvělých aktivit je výbornou alternativou jak funkčním a zachovalým věcem vtisknout další „nový“ život. Náš Řád Sv.Lazara je dlouholetým sponzorem a podporovatelem různých aktivit v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech, která poskytuje péči dětským pacientům s psychiatrickými diagnózami. Ve spolupráci se skvělou pí. ředitelkou Mudr. Ivou Hodkovou jsme se zamýšlely nad tím, jakou aktivitou bychom dětem, ale i zaměstnancům a hostům zpestřily předvánoční čas, který tráví v Opařanech. Napadl nás bazárek věcí, hraček, oblečení, knih… prostě všeho, co může děti a všechny zúčastněné potěšit, rozptýlit a inspirovat! A tak se 17.12. 2014 bazárek v působivém prostoru bývalého barokního refektáře uskutečnil! Shromáždilo se mnoho krásných věcí, např. kniha o Mauglím s originálními ilustracemi Z.Buriana, broušená sada skleniček zn. Moser, různé kreativní hračky až po extravagantní košili od angl. módní návrhářky Vivienne Westwood ještě v originálním balení s visačkou. Dětští pacienti byli skvělí, v doprovodu svých „andělů – sestřiček“ si pečlivě vybírali… něco pro sourozence… něco pro rodiče… něco pro kamarády. Bylo až dojemné je sledovat, s jakým zaujetím a pozorností se věnují svému výběru, i radost z jejich objevů! Na závěr bych velmi ráda poděkovala pí.ředitelce Mudr. Ivě Hodkové a celému jejímu týmu za skvělou spolupráci, myslím, že se nám společnými silami podařilo především potěšit dětské pacienty, což byl i hlavní záměr našeho snažení a mimo jiné i vtisknout „nový“ život odloženým věcem. Až se budete příště chystat k výběru věcí, které se vám zdají již nepotřebné, vězte, že okolo nás je mnoho těch, kteří jsou vděčni a ocení váš výběr! Veselé Vánoce! Kamila Malinská, SSLJ

19.12.2014

Chev. Petr J. Řehoř rytířem Řádu sv. Silvestra

Jeho Svatost papež František jmenoval našeho kancléře chev. Petra J. Řehoře rytířem Řádu sv. Silvestra. Jmenovací dekret mu po mši na Řádovém dni 13. 12. 2014 osobně předal otec kardinál Dominik Duka OP.

Fotogalerie z Řádového dne zde

9.12.2014

Dobročinný bazárek v Opařanech

Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech pořádá spolu s Českým velkopřevorstvím adventní bazárek v refektáři nemocnice dne 17. prosince 2014. Podrobnosti zde .

4.12.2014

Vánoční přání 2014

Kliknutím na odkaz si můžete stáhnout řádové vánoční přání ve formátu PDF a případně vytisknout. Stahuj zde.

21.11.2014

Zádušní mše za biskupa Kajetána Matouška

Dne 20. října 2014 se konala zádušní mše sv. při příležitosti 20. výročí úmrtí biskupa Kajetána Matouška, preláta Řádu sv. Lazara. Mši sloužil za hojné účasti členů našeho Řádu otec kardinál Dominik Duka v kostele sv. Vojtěcha na Novém Městě, kde biskup Matoušek sloužil takřka celý svůj život. Vykonávat činnost biskupa mu bylo opět umožněno až 19. 5. 1988. Dne 11. 6. 1988 byl spolusvětitelem biskupů Antonína Lišky a Jana Lebedy, preláta Řádu sv. Lazara. Na funkci světícího biskupa rezignoval 5. 6. 1992. Poslední dva roky svého života prožil u své sestry v Kolíně. Dne 19. 10. 1994 zemřel a byl pochován na Malvazinkách v Praze.  

21.11.2014

Generální kapitula ČVP, Hejnice, září 2014

Fotogalerie.

21.11.2014Povolení k užívání řádových insignií příslušníky Armády České republiky. Úplné znění zde.

1.8.2014

Mše za mír a proti perzekuci křesťanů na Středním Východě

Velký špitálník a velkopřevor Italského velkopřevorství J. E. Giovanni Ferrara zaslal dokument, který zde uveřejňujeme:

10.7.2014Kondolenční dopis náčelníkovi Generálního štábu AČR

2.6.2014………….­………….­………….­………….­………….­………….­………….­………….­……..

16.4.2014

Audience u císaře Karla I, Brandýs n. L. 3. května 2014

Obrázek ve vyšším rozlišení zde

10.4.2014

Pouť Sázava-Želiv

Termín odevzdání přihlášek: 20. 5. 2014. Přihláška ke stažení zde

24.2.2014

Řádové duchovní rekolekce v Hejnicích 28. – 30. 3. 2014

Přihláška ke stažení zde. Ceník ke stažení zde.

18.2.2014

J. E. Velmistr v pořadu Českého rozhlasu 2

J. E. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz byl hostem pravidelného pořadu Po stopách české šlechty, tento díl vysílal Český rozhlas 2 v neděli 16. 2. 2014 ve 22 hodin. Pořad možno vyslechnout ze záznamu na tomto odkazu.

5.2.2014

Svatolazarští rytíři se zúčastnili slavnostní mše k 1200. výročí úmrtí Karla Velikého

5.2.2014

Vybráno z došlých novoročních přání

5.2.2014

Článek Mgr. Martiny Řehořové, Ph.D., který vyšel v lednovém čísle zdravotnického časopisu Sestra.

POMOC VE ZNAMENÍ ZELENÉHO KŘÍŽE

Řád svatého Lazara existuje už téměř tisíc let

Každoročně v polovině prosince se setkávají čeští členové řádu sv. Lazara, aby u příležitosti svátku tohoto světce zhodnotili svou charitativní činnost za uplynulý rok. Rytířský řád, jehož historie trvá neuvěřitelných devět set let, sice dnes funguje podle jiných pravidel než za křížových výprav, avšak slouží stále témuž účelu – pomoci nemocným, trpícím a jinak potřebným lidem. Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského, jak zní nezkrácený název, byl založen kolem roku 1098. Vznikl v Jeruzalémě v době, kdy křesťanští rytíři z celé Evropy odjížděli do Orientu hájit Boží hrob před muslimskou nadvládou. První svatolazarská komunita se utvořila kolem špitálu pro malomocné, který byl s ohledem na nakažlivou podstatu lepry umístěn na vnější straně jeruzalémských hradeb. Po mniších, kteří o nemocné pečovali, se prvními rytíři svatého Lazara stávali bojovníci z ostatních řádů – templáři, němečtí rytíři či rytíři řádu sv. Jana, nynějšího maltézského – kteří se za bojů v daleké zemi nakazili malomocenstvím, a museli být proto izolováni. Jmenované řády se z tohoto titulu také podílely na financování provozu lazarského špitálu. Svatolazarský řád měl zpočátku výhradně špitální charakter. Smyslem jeho existence byla pomoc malomocným, kteří byli v té době považováni za nejposlednější z posledních. S narůstajícím počtem rytířů v jeruzalémském špitále však získala komunita malomocných pacientů také určitou bojovou sílu. Přestože leprosárium při své strategicky nevýhodné pozici před hradbami bylo většinou bráněno rytíři, kteří byli zdraví a v plné síle, v řadě kritických momentů i malomocní museli sáhnout po meči.

Udatné vojsko malomocného krále

Mezi první osobnosti, které se zapsaly do dějin řádu, patřil Baldvin IV. Tento mladý král křehkého Jeruzalémského království se už v dětství nakazil leprou a na trůn usedl jako malomocný. Není jisté, zda on sám patřil přímo mezi lazariány, doloženo však je, že s nimi žil v těsném kontaktu, využíval jejich péče a navzdory svému zdravotnímu stavu stál v čele vojsk, v nichž lazarští rytíři bojovali. Jako sedmnáctiletý vedl mimo jiné bitvu u Montgisardu, při níž byl roku 1177 poprvé a naposledy poražen silný muslimský protivník křesťanů, sultán Saladin. V průběhu dalších křížových výprav se rytíři řádu sv. Lazara účastnili i jiných ztečí. Byly to kruté boje na život a na smrt, takže například v bitvě o La Forbie, která skončila porážkou křižáckých vojsk, zahynuli roku 1244 všichni zúčastnění svatolazarští bojovníci. Navzdory odhodlání křesťanských oddílů a papežské podpoře vojsk se po dvou stech let neustálých válek ukázalo, že křižáci nejsou schopni dlouhodobě udržet získané pozice ve Svaté zemi. Z Jeruzaléma se křesťanské armády stáhly nejprve do Akkonu, avšak ani toto území nebyly schopny uhájit – v bitvě o Akkon zahynul mj. velmistr svatolazarského řádu a mnoho jeho spolubratří. Křižáci se poté vrátili zpět do Evropy. Spolu s nimi přesídlila také lazariánská komunita.

Pod ochranou francouzské koruny

Lazarští rytíři se měli kam vracet. Už roku 1154 daroval Ludvík VII. řádu panství v Boigny nedaleko Orléans. Příkladu francouzského krále následovali další panovníci, a tak řád získal obdobné majetky také v Anglii, Skotsku, Švýcarsku, Německu, Uhrách a Rakousku. Výnosy ze statků pomáhaly už za křížových výprav zásobovat jeruzalémský a později akkonský lazaret – zboží mezi evropskými řádovými středisky a asijským kontinentem přepravovala vlastní svatolazarská flotila. Po návratu do Evropy se pak lazariánská panství v jednotlivých zemích automaticky stala tamními středisky řádového života. Komunita řádu sv. Lazara ztratila mezinárodní a jednotný charakter a přeměnila se v síť regionálně ukotvených skupin, které pracovaly na základě společných duchovních hodnot, avšak sledovaly již odlišné zájmy a cíle. Evropa byla do té doby postižena leprou jen okrajově. S návratem křižáků, z nichž mnozí byli vědomými či nevědomými nositeli nákazy, však počet případů onemocnění rapidně vzrostl. Péče o malomocné se opět ujal řád svatého Lazara. Jen v samotné Francii bylo z této doby zdokumentováno na osm set leprových nemocnic. Po zrušení a rozprášení templářského řádu roku 1307 převzali zde navíc lazariáni správu řady doposud templářských zdravotnických zařízení. Význam řádu sv. Lazara vzrostl natolik, že roku 1308 jej vzal poprvé pod ochranu sám francouzský král, jmenovitě Filip IV.

Vzestupy a pády středověku

Důsledky rozdrobení svatolazarského řádu se projevily už během pozdního středověku. Vojenský potenciál národních jurisdikcí sice rostl, každé středisko však vojensky podporovalo zájmy vlastního panovníka. Protože tito panovníci často stáli proti sobě, stávalo se, že lazarští rytíři v konkrétní bitvě bojovali na obou stranách. Během bitvy o Orléans za Stoleté války tak roku 1429 lazariáni z Boigny podporovali francouzského krále Karla VII., zatímco jejich ostrovní spolubratři bojovali na stejném poli za anglického krále Jindřicha VII. Národní jurisdikce řádu také snadněji podléhaly změnám politických poměrů ve vlastní zemi. Naplno se tato skutečnost projevila zejména během 16. století: Roztržka mezi anglickým králem Jindřichem VIII. a papežem, která vyvrcholila založením anglikánské církve, vedla v Anglii k zabavení majetku všech dosavadních řádů, tedy i lazariánů. Obdobně řád v důsledku reformace ztratil statky v Německu a Švýcarsku. Ve Francii zůstala svatolazarská komunita v této době díky trvalému patronátu královského domu uchráněna.

Lazariánství jako dobrý mrav

Navzdory zásahům do majetku stále představoval řád sv. Lazara důležitou organizaci nejen ve sféře péče o nemocné, ale také na politickém poli. Ve Francii přijal závazek dodávat dvanáct rytířů do královské tělesné stráže. A roku 1666 postavil vlastní flotilu, která se postupně rozrostla z původních dvou až na deset regat – tyto lodě zasahovaly proti pirátům v Biskajském zálivu, účastnily se mnoha bojů na moři a získaly zkušenosti, které později vedly k založení námořní akademie v Paříži. Být lazariánem patřilo ve významných evropských rodech k dobrým mravům. Členy nebo činovníky řádu byli četní šlechtici – ve Francii se stali lazarskými rytíři před svým nástupem na trůn např. přední příslušníci rodu Bourbonů, Ludvík XVI. a Ludvík XVIII. Ani těsná spolupráce s královským domem však nakonec nezabránila konfiskaci řádového majetku ve Francii. Za francouzské revoluce byly dekretem z roku 1791 zrušeny všechny královské a rytířské řády a o rok později byl jejich majetek zabaven. Tehdejším velmistrem řádu byl Ludvík, vévoda z Provence, pozdější král Ludvík XVIII., který se spolu s dalšími členy lazarského řádu přesunul do exilu. Zbylo mu jen 26 rytířů, pokračoval však v práci. Zájem velmožů o vstup do řádu trval, a tak na konci 18. století byli přijati mezi svatolazarské rytíře např. ruský vojevůdce Alexander Suvorov či car Pavel I.

Obraz novodobého rytířství

Průmyslová revoluce posunula tradiční nastavení hodnot ve společnosti. S rostoucí mocí peněz postupně mohutnělo také volání po obnově aktivit směřujících k rozvoji duchovních hodnot a ideálů rytířství. Ve třicátých letech 20. století proto došlo v Evropě k vlně snah o obnovu rytířských řádů a po roce 1935 získal také skomírající řád sv. Lazara novou krev. Druhá světová válka zastihla obrozenou svatolazarskou komunitu připravenou k pomoci. Od roku 1940 až do konce války např. působil na francouzské frontě její ambulantní oddíl. Za okupace Francie také utvořili členové řádu sv. Lazara dobrovolnický oddíl, který zachránil mnoho životů během bombardování, zejména v Normandii a okolí Paříže. Vlastenecké a humanitární úsilí i statečnost lazarské skupiny ocenila francouzská vláda po válce udělením Válečného kříže přednímu představiteli řádu. Po druhé světové válce hledal řád v Evropě, jejíž společenský i politický obraz se zásadně proměnil, nové uplatnění. Roku 1962 byla obnovena tradiční zemská střediska (komendy), o pět let později byla přijata nová řádová ústava, která s přihlédnutím k duchovnímu vývoji a dosavadním tradicím přizpůsobila pravidla fungování řádu novodobým podmínkám. Roku 1969 se řád rozdělil na dvě obedience – pařížskou a maltskou – které nyní pracují na sobě nezávisle.

Malárie, jídlo a voda

Během 20. století se kl rytířům sv. Lazara připojili např. lékař a zakladatel nemocnice v Lambaréné Albert Schweitzer, zakladatel dětských SOS vesniček Hermann Gmeiner, španělský král Juan Carlos I. či generál Francisco Franco. Charitativní činnost řádových struktur se nově zaměřila na pomoc nemocným v rozvojových zemních. Řádoví bratři a jejich spolupracovníci založili nebo podpořili vznik a působení leprosárií, nemocnic, zdravotních středisek či sirotčinců např. v Senegalu, Kamerunu, Libanonu, Sýrii, Egyptě, Thajsku, Nigerii, Tanzánii, Gabunu, Súdánu, Kongu, na Madagaskaru a ve Střední a Jižní Americe. Vedle projektů zabývajících se bojem proti lepře se řád zapojil třeba do potírání malárie, když zahájil vlastní edukační programy pro firmy, jejichž zaměstnanci mohou být tímto onemocněním ohroženi. V roce 2012 pařížská obedience řádu shromáždila více než 2,6 miliónu eur, které putovaly do celkem 23 zemí. Mnoho z těchto charitativních a humanitárních projektů organizovaly jednotlivé národní skupiny řádu.

Svatolazarská tradice u nás

Otázka, kdy přesně přišli první lazariáni do českých zemí, zatím nebyla uspokojivě zodpovězena. Někteří historici se kloní k názoru, že se tak stalo už ve 12. století za vlády Vladislava II., který se snažil české země kulturně pozdvihnout, a proto na své území pozval templáře i další rytířské řády a podporoval jejich zdejší mise. Další odborníci soudí, že příchod lazarských rytířů do Prahy se odehrál až později, koncem 14. století a souvisí s rozšířením lepry v našich končinách. Ať už je pravdivá kterákoliv z těchto verzí, jisté zůstává, že příchozí působili ve špitále, jenž byl (podobně jako v Jeruzalémě a dalších městech) zbudován za pražskými hradbami stranou městské zástavby, na Zderaze. Toto zdravotnické zařízení existovalo ještě za husitských válek. Kostel sv. Lazara, k němuž byl špitál původně připojen, podlehl demolici v roce 1900, do dnešních dnů se z této doby zachoval jen název Lazarské ulice v okolí.

Lazariánství za Protektorátu

Novodobá historie řádu sv. Lazara v českých zemí začíná rokem 1937. Členem řádu a prvním představeným jeho české jurisdikce, který vybudoval české velkopřevorství, se stal Karel VI. kníže Schwarzenberg. Soustředil kolem sebe skupinu tzv. „rytířů první hodiny“, jimiž byli jmenováni přední příslušníci české šlechty, např. Ferdinand princ Schwarzenberg, Leopold hrabě Podstatský, Jan hrabě Aehrenthal, Bedřich Karel hrabě Kinský či Edmond hrabě Czernin z Chudenic. Do činnosti řádu se zapojili také mnozí podnikatelé a duchovní. České velkopřevorství se během několika let vyprofilovalo jako silná akceschopná skupina. Ani českým lazariánům však nebylo souzeno realizovat humanitární práci v míru. Setkání svatolazarských rytířů a duchovních na Velehradě roku 1941 bylo na dlouhou dobu posledním veřejným vystoupením Českého velkopřevorství. Po roce 1941 nastala na území Protektorátu perzekuce inteligence a politických elit, jejíž obětí se během následujících let stali také někteří z členů řádu sv. Lazara. Jiné lazariány lze v této době hledat mezi účastníky domácího či zahraničního odboje.

Rytíři ve vězení a v emigraci

V poválečné době řád svobodně rozvíjel činnost pouze tři roky. Po únoru mnoho členů řádu skončilo ve vězení na základě vykonstruovaných politických procesů. I ve věznicích však svatolazarská aktivita zcela nezanikla, byť se soustředila převážně na udržení kontinuity řádu získáváním nových stoupenců. Mnoho lazariánů také po únoru 1948 odešlo do emigrace. I v cizí zemi však někteří z nich pokračovali v charitativní práci a dokázali pro řád získat nové české členy. Roku 1973 byli v exilu jmenováni noví svatolazarští rytíři českého původu, kteří byli nositeli dalších pomáhajících projektů. Například v Německu v sedmdesátých letech čeští lazariáni vyhlašovali každoroční sbírky léků a laboratorního vybavení, sháněli finanční podporu pro existující řádové projekty, starali se o pomoc nemocným, starým a jinak potřebným krajanům, pořádali letní tábory pro děti českých a slovenských emigrantů na podporu výuky mateřského jazyka atd. V Československu se české velkopřevorství řádu sv. Lazara poprvé po téměř padesáti letech veřejně představilo až v roce 1990 u příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II. Po roce 1989 nastal velký rozvoj svatolazarské činnosti u nás a do řádu od té doby vstoupilo mnoho nových členů. Vývoj českého velkopřevorství na přelomu tisíciletí kopíroval dění na mezinárodní úrovni – i v českých podmínkách se ve svatolazarském řádu vydělily dvě samostatné skupiny napojené na pařížskou, resp. maltskou obedienci.

Co dělají čeští lazariáni

Velmistrem pařížské obedience byl roku 2010 na mezinárodním řádovém zasedání v Orléans poprvé v téměř tisícileté historii řádu sv. Lazara zvolen Čech, Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, který současně zastává také funkci českého velkopřevora. Mezi projekty, které čeští lazariáni pod jeho vedením v posledních letech realizují, patří podpora dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech, nemocnice v Měšicích či dětského domova v Hoře sv. Kateřiny. Zřídili také Lazariánskou pomoc, humanitární organizaci, která poskytuje asistenční služby při katolických poutích a jiných významných společenských událostech a organizuje přednáškové cykly pro osoby pečující o dlouhodobě nemocné či umírající. Čeští lazariáni působící pod pařížskou obediencí spolupracují také s OSN jako konzultant její Ekonomické a sociální komise a jsou partnery Armády ČR. Tato svatolazarská skupina působí formálně jako soukromé sdružení křesťanů zřizované Českou biskupskou konferencí, jejíž předseda, arcibiskup Dominik Duka, se stal v loňském roce také generálním kaplanem řádu. Mezi připravované projekty patří založení nemocnice následné péče, která by nesla jméno proslulého řádového člena Alberta Schweitzera. Pod záštitou maltské obedience pracuje v Čechách několik samostatných občanských sdružení, mezi nimi např. Lazariánský servis, jenž dodává a zapůjčuje potřebným kompenzační a rehabilitační pomůcky, Lazariánská pomocná služba, která vypomáhá seniorům, nemocným či rodinám s postiženými dětmi a Sdružení pomocníků sv. Lazara, které přispělo k realizaci projektu zaměřeného na budování nových studní v suchých oblastech Afriky. Symbolem řádu sv. Lazara je osmihrotý zelený kříž. Fakt, že tento kříž v minulosti posloužil jako předobraz zeleného kříže, který je dnes stavovským znamením lékáren po celém světě, svědčí o tom, jak významně se řád sv. Lazara zapsal do historie medicíny.

Martina Řehořová

5.2.2014Český svaz stavebních inženýrů pořádal počátkem roku tradiční Tříkrálový koncert. Součástí společenské akce, které se zúčastnilo na 60 osob, byla i charitativní sbírka. Vynesla přes tři tisíce korun ve prospěch dětské nemocnice v Opařanech prostřednictvím Řádu Sv. Lazara Jeruzalémského. Sbírku stejně jako loni zajistil cfr. Ing. Milan Čejka, BLJ. Více o této události na http://www.cssi-cr.cz/aktuality-praha/.2013

20.12.2013

Řádový den k poctě sv. Lazara 14. 12. 2013

Řádový den se konal již podruhé v kostele sv. Karla Boromejského a v refektáři Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem. Událost poctil svou přítomností apoštolský nuncius J. E. arcibiskup Giuseppe Leanza. Mons. Leanza byl též hlavním celebrantem mše svaté a v jejím závěru obdržel z rukou seniora Sboru nositelů Antonína Schauera, KCLJ, CMLJ, zlatý záslužný kříž ČVP „Pro fide et Merite“. Již tradičně byla též přítomna ředitelka Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech paní MUDr. Iva Hodková se skupinou pacientů. České velkopřevorství dlouhodobě tuto nemocnici podporuje, v poslední době zejména její program hipoterapie. Opařanské děti dostaly vánoční dárky od velmistra Řádu J. E. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz. Fotogalerie z události zde

6.12.2013

Adventní koncert pro DPN Opařany

18.11.2013

P. Jan Josef Budil, OSA, SChLJ: stříbrný záslužný kříž ČVP

14.11.2013

DEKLARACE LEGITIMITY

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je od svého vzniku ve Svaté zemi katolickou institucí. Jeho duchovní poslání bylo upevněno hledáním křesťanské jednoty během 19. Století. Od čtrnáctého století je Řád svatého Lazara pod ochranou Královského domu Francie. Tato identita konstituuje legitimitu Řádu, pokračuje v současnosti s církevním, historickým a lidským základem.

I – Pod jurisdikcí ordináře Pražské arcidiecéze, Jeho Eminencí Dominikem kardinálem Dukou, předsedou České biskupské konference, získal Řád svatého Lazara status soukromého sdružení křesťanů dle kanonického práva. Dále, Jeho Eminence Dominik kardinál Duka je generálním kaplanem Řádu.

II – Řád svatého Lazara je pod ochranou Královského domu Francie, jehož reprezentantem ve Velkém Magisteriu je J. K. V. Princ Charles-Philippe d´Orléans, vévoda z Anjou. Princ Charles-Philippe je emeritním velmistrem a současně velkopřevorem Francie.

III – V souladu s články 20 a 24 Konstituční listiny byla zvolena Jeho Excelence Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz velmistrem 20. listopadu 2010 na Velké generální kapitule všemi rytíři, dámami a kaplany s volebním právem. Hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz byl instalován do úřadu týž den v Orléanské katedrále jako 50. Magnus Magister citra et ultra maria, Praeceptor Boignaci.

IV – V souladu s preambulí Konstituční listiny formoval Řád svatého Lazara své duchovní dědictví v devatenáctém století přijímáním ortodoxních, anglikánských a protestantských členů a tím definoval své poslání: být nápomocen nejvíce strádajícím prací pro křesťanskou jednotu v duchu rytířství.

V – Všichni členové jsou zavázáni k prosazování duchovních, dobročinných a tradičních cílů Řádu v duchu Konstituční listiny a v tomto kontextu k poslušnosti hierarchie. Navíc, Řád žádá každého postulanta splnit podmínky dekretu Kongregace pro doktrínu víry, který vylučuje členství v zednářských organizacích, přijatý Jeho Svatostí papežen Janem Pavlem II. 26. listopadu 1983.

V posledních letech některé organizace používají zelený kříž k napodobení Řádu svatého Lazara, a přisvojují si prvky jeho identity a jeho symboly. Tyto organizace nárokují „zelený kříž“ neoprávněně k podpoře činností směřujících k jejich vlastním cílům.

Na rozdíl od Řádu svatého Lazara tyto organizace nemohou zaručit úplné oddělení jejich členstva od společenství zmíněných v dekretu Kongregace pro doktrínu víry ze dne 26. listopadu 1983.

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského v žádném případě netoleruje metody a jednání těchto organizací.

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je historickou institucí, sloužící nejchudším a prosazuje křesťanskou jednotu v duchu rytířství.

Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, OP, generální kaplan Řádu

Jeho Královská Výsost Princ Charles-Philippe d´Orléans, velmistr emeritus

Jeho Excelence Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, velmistr

Souběžný francouzský (originál) a anglický text ke stažení zde

18.9.2013

Generální kapitula ČVP

Křtiny, 14. 9. 2013

Několik fotografií naleznete zde. Úplná reportáž bude otištěna v Reunionu 5/2013.

4.6.2013

Dětská psychiatrická léčebna Opařany v TV

Regionální zpravodajství České televize odvysílalo krátkou reportáž z dětského dne v DPL Opařany. V souvislosti s projektem hipoterapie je zmiňován náš Řád. Shlédnout reportáž můžete zde.

24.5.2013

VELKÁ GENERÁLNÍ KAPITULA ŘÁDU 2013

Dne 21. září 2013 se bude ve španělské Valencii konat Velká generální kapitula Řádu. Informační brožura ke stažení zde.

22.5.2013

Televizní rozhovor s cfr. Janem Roytem

Česká televize odvysílala v rámci cyklu Pavla Klineckého „Uchem jehly“ rozhovor s cfr. Janem Roytem, BLJ. Ke shlédnutí zde.

10.5.2013

Řád podpořil vydání knihy prof. Petra Piťhy Pocta svaté Anežce Přemyslovně

7.5.2013

Rozhovor s profesorem Oskarem Andryskem, KLJ

Ve Zdravotnických novinách vyšel rozhovor s prof. MUDr. Oskarem Andryskem, DrSc., KLJ. K přečtení zde.

Foto a autorka rozhovoru: Martina Řehořová

19.4.2013

Darovací medaile otce kardinála

Při příležitosti blížícího se jubilea J.Em. kard. Dominika Duky, generálního kaplana OSLJ, iniciovalo České velkopřevorství ražbu darovacích medailí otce kardinála. Návrh zpracoval renomovaný medailér Michal Vitanovský, mj. také autor současné podoby Řádu bílého lva. Výroby raznic a vlastní ražby se ujal pan Petr Kazda, majitel společnosti TRIGA-K.

První série byla vyražena za přítomnosti otce kardinála ve čtvrtek 18. dubna 2013 ze stříbra ryzosti „925“, každá medaile má průměr 34mm. Další medaile budou raženy podle potřeby Pražského arcibiskupství buď ze stříbra nebo z bronzu.

Více na http://www.dominikduka.cz/ze-zivota-dominika-duky-rubrika/stribrna-pametni-medaile-kardinala-dominika-duky/

14.3.2013

Postní rekolekce v Hejnicích

Členové Řádu se po delší přestávce, způsobené úmrtím P. Miloše Rabana, SChLJ, opět sešli ve dnech 8. – 10. března 2013 na duchovních exerciciích v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích. Akci organizovala Severočeská delegace.

14.1.2013

Tříkrálový koncert

Tradiční tříkrálový koncert pořádaný Českým svazem stavebních inženýrů doplnila sbírka na dobročinné účely, tentokrát věnovaná charitativním projektům našeho Řádu. Vybralo se 4.700 Kč a dík za organizaci sbírky patří našemu postulantovi ing. M. Čejkovi. Více na http://www.cssi-cr.cz/aktuality-praha/

11.1.2013

Mše k poctě sv. Basila

Letošní novoroční setkání členů Pražské komendy a příznivců Řádu začalo tradičně mší svatou k poctě řádového patrona sv. Basila Velikého. Fotogalerie

10.1.2013Vánoční a novoroční přání nám mj. zaslali emeritní papežský nuncius J. Em. Giovanni kardinál Coppa a J. E. Jan Baxant, biskup litoměřický.

10.1.2013

Řádový den 2012

Dne 15. 12. 2012 se konal tradiční Řádový den, tentokrát v kostele a Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze na Malé Straně. Fotogalerie

10.1.2013

Cesta do Říma

Koncem listopadu měli členové Českého a Italského velkopřevorství zcela mimořádnou a slavnostní příležitost ke vzájemnému setkání v Římě. Doprovázeli českého primase a pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duku na cestě, jejímž jedním cílem bylo převzetí jedné z římských bazilik, kostela sv. Marcelina a Petra, která mu byla při jmenování kardinálem „přidělena“ jako domovský římský kostel. Úplná zpráva o této akci včetně fotografií je v časopise Reunion 6/2012

 2012

5.12.2012

DPL Opařany – 125 let

Každoroční adventní koncert, pořádaný s podporou Řádu, se letos bude odehrávat ve světle oslav 125 let psychiatrie v Opařanech.

30.11.2012

Vzdělávací seminář CIMIC na téma „Cesta další spolupráce“


Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 se v Praze uskutečnil vzdělávací seminář CIMIC na téma „Cesta další spolupráce s mezinárodní nevládní organizací, tedy Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského (OSLJ). Semináře se zúčastnili zástupci Řádu, sekce rozvoje druhů sil MO, Velitelství společných sil, 103. střediska CIMIC/PSYOPS a Univerzity obrany.

Více na stránkách AČR

19.11.2012

Odhalení pamětní desky Antonínu Bořkovi-Dohalskému

U příležitosti státního svátku dne 17. 11. 2012 byla v katedrále sv. Víta sloužena ekumenická bohoslužba za oběti totalit 20. století, při níž J. Em. kardinál Dominik Duka, OP, odhalil pamětní desku umučenému kanovníkovi a řádovému prelátovi Antonínu Bořkovi-Dohalskému a vězněným a prezekvovaným členům Řádu sv. Lazara a dalším obětem totalit.
O události viz též http://www.apha.cz/ve-svatovitske-katedrale-odhali-desku-clenum-radu-sv-lazara/

——

——

——

13.11.2012

Dopis kardinála Paskaie J. E. velmistru

Kardinál László Paskai, emeritní arcibiskup ostiřhomsko-budapeštský a dosavadní duchovní protektor Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského zaslal 5. 11. 2012 Jeho Excelenci hraběti Janu Dobrzenskému z Dobrzenic, velmistru řádu, dopis, v němž vítá, že se jeho nástupcem stal ve funkci hlavního kaplana řádu kardinál Dominik Duka. Pan kardinál Paskai se zotavuje z nemoci a prosí členy řádu o vzájemné modlitby.
Francouzský originál
Český překlad

25.10.2012

Oznámení předsedy Řádové vlády

Poznámka týkající se prohlášení Vatikánu ohledně rytířských řádů

Vatikán prostřednictvím státního sekretáře vydal 16. října 2012 upozornění ohledně rytířských řádů. V upozornění se prohlašuje, že kromě svých vlastních řádů (Nejvyšší řád Kristův, Řád zlaté ostruhy, Piův řád, Řád sv. Řehoře Velikého a Řád sv. Silvestra) uznává jedině Maltézský řád a Řád Božího hrobu. Doplňuje, že nemůže garantovat historičnost a účel institucí, nárokujících náboženské názvy a považuje jejich bohoslužby v kostelích za neoprávněné.

Toto prohlášení opakuje téměř doslova to, co již bylo publikováno v Osservatore Romano 22. března 1953 a 9. dubna 1970 a jen cituje doktrínu Vatikánu proti falešným rytířským řádům, které prodávají dekorace a diplomy. Tato doktrína nemá a také nemůže mít vliv na rytířské instituce, které nejsou jmenovány, jako:

• Řád sv. Mořice a sv. Lazara pod magistrátem královského domu savojského;

• Konstantinský řád svatého Jiří pod magistrátem královského domu Obojí Sicílie;

• Řád Calatrava, Řád Santiago, Řád Alcantara a vojenský řád Montesa pod ochranou krále španělského;

• Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského pod ochranou královského domu Francie.

Zvláště Řád sv. Lazara není zdvořilostní organizací udílející dekorace a diplomy, ale rytířská instituce, jejímž duchovním posláním je snaha o křesťanskou jednotu v diecézních charitativních činnostech.

Řád sv. Lazara má status „soukromého společenství křesťanů“ v České republice, zaručený Českou biskupskou konferencí, jejíž předseda kardinál Duka je generálním kaplanem celého řádu. Tato česká přítomnost je vyjádřena národností 50. Velmistra řádu J. E. hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz. 18. října 2012
Francouzský a anglický originál

8.10.2012

Lazariánska pomoc na októbrovej Fatimskej púti v Starých Horách

Staré Hory patria k našim najstarším pútnickým miestam zasväteným mariánskemu kultu. Počnúc 15. storočím sem každoročne zavítajú desaťtisíce veriacich, aby vzdali úctu, či vyprosili pre seba a svojich blízkych milosti a dary Ducha svätého. Ešte z iniciatívy zosnulého diecézneho biskupa Rudolfa Baláža sa na Starých Horách začali každú prvú sobotu v mesiaci konať tzv. „Fatimské púte“, ktoré patria k najnavštevo­vanejším na Slovensku. Na základe spolupráce s Rádom bosích bratov Karmelitánov, ktorý spravuje miestnu farnosť, sa októbrovej fatimskej soboty (6.10.2012) zúčastnili aj dobrovoľníci z Lazariánskej pomoci z Banskej Bystrice. V duchu starobylej tradície ochrany a pomoci pútnikom zaisťovali Lazariáni počas celej slávnosti službu prvej zdravotníckej pomoci a bezplatne rozdávali pútnikom balenú pitnú vodu, či horúci čaj, ktorý v studenom horskom prostredí padol vhod mnohým deťom a starším návštevníkom.

Lazariánska pomoc, ktorej zriaďovateľom je slovenská komenda Českého veľkopriorstva Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazara Jeruzalemského, poskytuje predovšetkým charitatívnu podporu zdravotníckym zariadeniam pre paliatívnych pacientov a centrá sociálnych služieb. Prevádzkuje zásahovú skupinu zdravotníckej pomoci na katolíckych púťach.

Informuje: chev. Radovan Ocsovay, KLJ, veliteľ Slovenskej komendy ČVP

3.10.2012

Kniha o Antonínu Bořkovi-Dohalském

Při společenském večeru po mši svaté v katedrále sv. Víta v Praze v rámci Generální kapituly ČVP a mezinárodního řádového setkání byla představena kniha Zdeňka Hazdry Mostem mezi dvěma světy, zpracovávající takto komplexně poprvé osudy Antonína hraběte Bořka-Dohalského, kancléře pražského arcibiskupství a řádového preláta Řádu sv. Lazara, který zemřel v roce 1942 v koncen­tračním táboře Osvětim.

17.9.2012

Otec arcibiskup sloužil mši sv. pro lazariánské rytíře

Pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka se v pátek 14. září 2012 stal hlavním kaplanem Vojenského a špitálního Řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Během mše sv. v katerdále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, na které byl přítomen též apoštolský nuncius arcibiskup Giuseppe Leanza, přijal otec kardinál insignii nejvyšší řádové hodnosti – církevní velkokříž.

Fotogalerie zde
Autoři fotografií v abecedním pořádku: Josef Nerušil, Stanislav Přibyl ml., Petr Řehoř, Ondřej Vanke, Daniel Vojtíšek.
Zprávy o události viz též http://www.apha.cz/kardinal-duka-slouzil-msi-svatou-pro-lazariany/http://tisk.cirkev.cz/z-domova/kardinal-duka-slouzil-msi-sv-pro-lazarianske-rytire/

17.9.2012V čísle 8/2012 časopisu Litoměřické diecéze Zdislava vyšel rozhovor s velitelem Severočeské delegace chev. Antonínem Schauerem, KCLJ. Scan článku ke stažení zde.

20.8.2012

Vzpomínka na André Víchu

1.8.2012

Nově vyhlášená sbírka

Nadační delegace Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského – Bohemia vyhlašuje sbírku na projekt Finanční podpora hipoterapie pro pacienty Dětské psychiatrické léčebny Opařany pomocí dárcovských SMS. Více naleznete na www.zelenykriz.cz.

11.7.2012

Předseda Mezinárodní řádové vlády

J. K. V. princ Charles-Philippe d´Orléans, vévoda z Anjou

oznamuje:

Jsem šťasten, že vás mohu informovat o skutečnosti, že Hrabě Pařížský již není světským protektorem žádné jiné skupiny. Tuto rezignaci oznámil 28. května t. r. Nyní tedy již končí zmatky, jsme jediní pod jeho světskou ochranou, pro nás se nic nemění. Hrabě Pařížský vskutku není zmiňován jako světský ochránce odštěpené skupiny. Oni však beze studu po všech tahanicích a žalobách ohledně jeho světské ochrany jednoduše říkají, že „Řád svatého Lazara není v dnešní době definován ochranou“ (sic!). Buďme pyšní na našeho světského protektora a pracujme tak, aby on mohl být pyšný na nás!

13.6.2012České velkopřevorství se zármutkem oznamuje, že po dlouhé zákeřné nemoci zemřel chev. Antonín hr. Kinský z Wchynic a Tetowa, KLJ-J

 • 8.11.1955 + 28.5.2012

Pohřební obřad se konal 7. 6. 2012 v kostele sv. Antonína v Praze – Holešovicích. Requiescat In Pace 

9.5.2012

Slovenská komenda ČVP

Na žiadosť duchovného správcu Domu Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici, o. Radoslava Bujdoša, odovzdala dňa 6.5.2012 Laza­riánska pomoc 30ks bavlnených posteľných prikrývok v celkovej hodnote 230 EUR určených pre dekubitných klientov tamojšieho hospicu.
Lazariánska pomoc, ktorej zriaďovateľom je České veľkopriorstvo Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazara Jeruzalemského a jeho slovenská komenda, poskytuje v duchu historickej tradície charitatívnu pomoc predovšetkým paliatívnym pacientom, či inak zdravotne alebo sociálne odkázaným.

chev. Radovan Ocsovay, KLJ
velitel komendy


O. Radoslav Bujdoš a chev. Radovan Ocsovay, veliteľ slovenskej komendy ČVP pri odovzdaní daru pred hospicom DBM v BB

Posteľné prikrývky Lazariánskej po­moci

16.3.2012Dne 15. 3. 2012 podepsali v Olomouci nejvyšší představitelé OSLJ-B společně s velitelem Společných sil Armády České republiky generálmajorem Ing. Hynkem Blaškem memorandum o vzájemné spolupráci.

Foto prap. Markéta Gecová

http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/armada-a-vojensky-spitalni-rad-podepsali-dohodu-o-spolupraci-66328/

6.3.2012

Narození princezny Isabelly

Ve středu 22. Února se v Lisabonu narodila Její Královská Výsost Princezna Isabella d’Orléans, první dítě prince Charlese-Philippa d’Orléans, vévody z Anjou a princezny Diany d’Orléans, vévodkyně z Anjou a Cadavalu. Princezna Isabella je členkou francouzské královské rodiny. Je potomkyní několika francouzských králů, císařské rodiny brazilské a vévodů z Bragançy, portugalské královské rodiny. Je příbuznou téměř všech evropských královských rodin.

6.3.2012

Naši italští spolubratři

Italské velkopřevorství darovalo více než 37 000 € bratřím kapucínům v Miláně ku pomoci strádajícím dětem a potřebným matkám. Italské velkopřevorství je velmi aktivní v dobročinnosti a pracuje s potřebnými všude. Například na Vánoce zorganizovalo velkopřevorství sponzorskou večeři pro nejchudší, o které se stará italská Instituce svatého Antonína. Na mezinárodním poli sebralo italské velkopřevorství více než 28 000 € na projekt nemocnice pro nejchudší v Burkině Faso. Příští událostí, organizovanou italským velkopřevorstvím, bude dobročinná večeře v Bolzanu v květnu 2012. Více je možno se dovědět na http://www.oslj-italia.it/2011

10.12.2011

ADVENTNÍ POSELSTVÍ VELMISTRA ŘÁDU

Přišel čas k obnovení našich křesťanských slibů a tradice. Doba adventní a čas vánoční nám dovolují zamyslet se nad tajemstvím a zázrakem našeho Ježíška a mít na paměti, že to je právě teď, kdy se zrodil Spasitel. Když jako členové Vojenského ma špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského oslavujeme tuto událost, činíme tak s vírou v naše spolukřesťany a s nadějí do budoucnosti. Za méně než 12 měsíců jsme spolu uskutečnili velkou část našeho poslání následovat hodnoty našeho řádu. Přes tyto fenomenální výsledky našeho snažení od listopadu 2011 v Orléansu je naše práce ještě daleko od dokončení. Celý text ve formátu PDF

25.11.2011
Každoroční adventní koncert pro DPL Opařany, pořádaný s podporou našeho řádu, se letos uskuteční 15. prosince.

7.10.2011

Dopis J. E. Mons. Dominika Duky, OP, arcibiskupa pražského

20.9.2011
Minulý týden 16. – 17. 9. se konala generální kapitula ČVP v Bludově za účasti 50. velmistra Řádu Jana hr. Dobrzenského z Dobrzenicz. Fotogalerie z kapituly zde.
Událost zpravodajsky zaznamenal i regionální tisk: http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/rytiri-v-bludove-rad-svateho-lazara-jeruzalemskeho.html

9.9.2011

České velkopřevorství Řádu sv. Lazara Jeruzalémského oceněno Armádou ČR

Dne 9. září 2011 převzali zástupci Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara Jeruzalémského medaili 7. kontingentu Provinčního rekonstrukčního týmu Armády ČR. Významné ocenění bylo předáno na slavnostním nástupu 7. kontingentu v Chrudimi, na kterém byla tato jednotka, složená z vojáků různých útvarů, po skončení své půlroční mise v Afgánistánu rozpuštěna.

České velkopřevorství dlouhodobě spolupracuje s českými vojáky na zahraničních misích. V minulém roce byla díky jeho finančnímu daru zajištěna rekonstrukce chlapecké střední školy v Lógaru, v letošním roce byla v ČR uskutečněna sbírka autolékárniček. Naši vojáci tak mohli materiálem z 15.000 sesbí­raných lékárniček vybavit afgánské školy, zdravotní středisko a policejní jednotky.

Na slavnostním nástupu v Chrudimi jsme byli jako významný civilní spolupracovník Armády České republiky oceněni medailí ISAF, jehož mottem je „Pokora – Skromnost – Lidskost“. Další aktivity Českého velkopřevorství jsou plánovány pro 8. Kontingent ISAF, jehož půlroční mise v afgánské provincii Lógar byla právě zahájena.

11.8.2011
Ve věku nedožitých 45 let nás náhle opustil postulant akademický sochař André Vícha. Světlo věčné ať mu svítí.

25.5.2011

Zemřel J. E. arcibiskup Karel Otčenášek

České velkopřevorství s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 23. května 2011 zemřel J. E. arcibiskup Karel Otčenášek, duchovní převor emeritus ČVP. V sekci REUNION je ke stažení mimořádně vyšlé číslo 3/2011 časopisu s fotografiemi a vzpomínkami na pana arcibiskupa.

30.3.2011

Zveme nejen naše členy, ale i milé přiznivce a zájemce.

10.3.2011

Rok svaté Anežky České

Dne 2. března 2011 se konala v kostele sv. Františka Serafínského (u Křižovníků) slavnostní mše k zahájení Roku svaté Anežky. Kromě jiných korporací se zúčastnil i náš řád, zastoupený členy Velké rady a dalšími. Kázání měl P. Prof. PhDr. Petr Piťha. Text kázání je možno stáhnout zde

10.3.2011

Autolékárničky pro Afghánistán

Náš řád se podílí na akci „autolékárničky pro Afghánistán“. Řád oslovil ohledně sbírky vikariáty v ČR. Svoz a distribuci na místě určení zajišťuje Armáda ČR. Ke dni 10. 3. 2011 se řádu podařilo, podle slov majora Petra Blechy, shromáždit „úplně plnou Tatru“. Akce dále pokračuje. Bailli Ondřej Vanke poskytl na toto téma rozhovor Katolickému týdeníku. Informace také na adrese http://www.stonozka.org/autolekarnicky.html

14.2.2011

Primář MUDr. Oskar Andrysek, DrSc., KLJ – 80

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/210562215500014-dary-pana-primare/

8.2.2011

Řád vydal prohlášení o legitimitě

Prostřednictvím Velkého sekretariátu bylo dnes zveřejněno prohlášení o legitimitě Řádu. Plný text originálu a jeho český překlad ke stažení zde

31.1.2011

Článek o volbě 50. velmistra

V časopise Leaders Magazine vyšel článek a obrazová reportáž z volby 50. velmistra Řádu v listopadu loňského roku ve francouzském Orléansu. Ke stažení ve formátu PDF zde .

Kdo má rád moderní způsoby prezentace, zde najde příslušnou dvojstránku ve flashi na stránkách časopisu.

13.1.2011

Zemřel Karel Stádník

Dne 12. ledna 2011 zemřel ve věku 86 let akademický sochař Karel Stádník, autor mnoha děl sakrálního umění v našich zemích i v zahraničí. Sloužil církvi nejen svým uměním, ale také jako vůbec první český trvalý jáhen. Vysvěcen byl tajně kardinálem Meissnerem 17. listopadu 1984 v Berlíně, působil společně s P. Jiřím Reinsbergem v Týnském chrámu a řadu let byl členem Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara, po dovršení svých pětasedmdesátých narozenin jak emeritní člen.

Karel Stádník se narodil se 24. srpna 1924 v Třemošné u Plzně. Na pražské Akademii výtvarných umění absolvoval v roce 1949 u prof. Otakara Španiela. Svůj talent věnoval bezezbytku sakrálnímu umění, ať už šlo o restaurování převážně gotických a barokních plastik, nebo o volnou tvorbu. Mezi jeho nejznámější díla patří originální křížová cesta v kostele P. Marie Královny míru v Praze na Lhotce, křížová cesta v katedrále sv. Václava v Olomouci nebo v kapucínském kostele P. Marie Andělské v Praze na Hradčanech. Celá řada pražských chrámů vděčí Karlu Stádníkovi za sochařsky pojednané oltářní stoly, počínaje kostelem sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech přes sv. Havla, sv. Markétu v Břevnově až po poslední realizaci v kostele P. Marie a slovanských patronů v Emauzích. Pohřeb Karla Stádníka se koná v pondělí 17. ledna v klášterním kostele sv. Markéty v Praze – Břevnově.

Foto Prostor, o. p. s.

10.1.2011

Za P. Milošem Rabanem

7.1.2011

Ve středu 5. ledna 2011 proběhla v dopoledních hodinách mše v Chrámu Navštívení Panny Marie k 10. výročí otevření MCDO Hejnice. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebroval generální vikář diecéze P. Stanislav Přibyl spolu s kněžími z Polska a Německa. Řád reprezentovali bailli Ondřej Vanke, GCLJ, kancléř Petr Řehoř, KCLJ a velitel Severočeské delegace Antonín Schauer, KCLJ. (Foto Martin Volský, Martin Flosman)

7.1.2011

NOVÝ MEZINÁRODNÍ WEB ŘÁDU!!!

www.lazarusorder.com

4.1.2011

Slavnostní mše u příležitosti svátku sv. Basila Velikého

Slavnostní mše u příležitosti svátku sv. Basila Velikého proběhla ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta v pondělí 3. ledna 2011. Patron Řádu sv. Lazara nebyl jen vynikající spisovatel, kazatel a teolog, ale zasloužil se ve 4. století n. l. o založení tzv. Basilias, tedy chudobinců, nemocnic. V tom se stal mimo jiné příkladem lazariánskému řádu, kteý jej v jeho úsilí následoval. Lebka tohoto světce byla pro pondělní výjimečnou bohoslužbu vyzvednuta ze svatovítského pokladu, kde je uložena. Mši odsloužil P. Pavel Porochnavec, SChLJ, koncelebroval Jan F. Beránek, ChLJ. Přítomni byli bailli, kancléř a členové Pražské komendy.2010

13.12.2010

Řádový den

Dne 11. 12. 2010 se v prostorách kláštera Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou konal tradiční řádový den za účasti 50. velmistra Řádu sv. Lazara J. E. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz. Součástí slavné mše svaté v klášterním kostele sv. Františka Serafínského byly investitury. Magistrálními dekrety byli povýšeni bailli a výkonná hlava ČVP chev. Ondřej F. Vanke do hodnosti GCLJ, velitel Pražské komendy chev. Kamil Kalina do hodnosti KCLJ. Za společníky Řádu (CompLJ) byli přijati: MUDr. Iva Hodková, primářka a ředitelka DPL Opařany, prof. ThDr. Zdeněk Kučera a Mgr. Jakub Holman. Panu Pavlu Kopačkovi byla za dlouholetou plodnou spolupráci s Řádem udělena stříbrná medaile Karla knížete Schwarzenberga, obnovitele ČVP.

Hlavním celebrantem slavné mše svaté byl J. M. Jiří Kopejsko O. Cr., velmistr a generál Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Významným hostem byl kníže-velkopřevor Českého velkopřevorství Suverénního vojenského špitálního řádu Maltézských rytířů Karel hrabě Paar.

V odpoledních hodinách proběhly prezentace řádových projektů a událostí uplynulého roku: kancléř ČVP chev. Petr Řehoř informoval o Velké generální kapitule v Orléans a volbě 50. velmistra Řádu a spolu s MUDr. Zahálkou, BLJ a MUDr. Hoftou o projektu řádové Nemocnice Alberta Schweitzera v Říčanech. Paní Lenka Petříčková promluvila o pokrocích ve výstavbě hospice sv. Antonína a sv. Terezky ve Velké Chmelištné u Rakovníka. Další hosté, důstojníci Armády České republiky mjr. Blecha a por. Kubiček z 5. kontingentu AČR hovořili o práci českých vojáků v Afghánistánu, vojenský kaplan kpt. Jordánek, O. Praem., představil úmysl zřízení medailonku Archanděla Michaela pro vojáky zahraničních misí AČR. Na konkrétním projektu obnovy školy v afghánské provincii Lógar se podílel i náš Řád.

Fotogalerie

3.12.2010

Životopis 50. velmistra Řádu

Jan J. Dobrzenský z Dobrzenicz se narodil 14. června 1946 v Praze. Základní a střední školou prošel v Kanadě. V roce 1974 absolvoval Kepner and Tregoe Business Management v Paříži, v roce 1983 vystudoval CEDEP MBA ve Fontainebleau a v roce 1988 úspěšně zakončil studium na pařížském Institut de Finance. V průběhu své profesní kariéry se mj. věnoval mezinárodním obchodním vztahům, pracoval jako obchodní konzultant, finanční poradce, působil jako reprezentant akcionářů strategických průmyslových nadnárodních investorů či člen správních rad a správce společností. Je zakladatelem a generálním manažerem vlastního Statku Doubravka, který se zabývá aktivitami v oboru lesnictví, zemědělství, dobytkářství, mlékařství a rybářství. Dále působí jako generální manažer Dobravka France, vlastní společnosti poskytující právní služby v konzultační činnosti. Vedle své profesní kariéry se účastní práce neziskových společností a charitativních organizací. Členem Řádu sv. Lazara je od roku 1976, v posledních letech zde zastával funkce velkopřevora Českého velkopřevorství a předsedy mezinárodní řádové vlády, v listopadu 2010 byl zvolen 50. velmistrem řádu. V Lions Clubu Praha Orel je členem rady a pověřencem pro public relations. Jan J. Dobrzenský z Dobrzenicz hovoří plynně česky, anglicky a francouzsky. Je ženatý, má čtyři děti. Mezi jeho zájmy patří např. historie, kultura, ekonomie či politika.

3.12.2010

Inaugurační proslov nového velmistra

Monseigneur, Vaše Excelence a drazí spolubratři, přátelé.

Z hloubi srdce děkuji za vaši důvěru a loajalitu. Je to čest sloužit jako 50. velmistr našeho milovaného Řádu svatého Lazara Jeruzalémského.

Kdo by si představil, že po skoro tisíci letech jeho historie mladý český chlapec dosáhne nejvyššího vedení našeho Řádu a stane se následovníkem tolika skvělých a význačných osobností? Mé kořeny jsou v českých zemích a proto věnuji tuto volbu našemu skvělému a hrdému českému národu.

Po 35 letech služby našemu Řádu nikdy nezapomenu svou přísahu věrnosti základním principům tradice a křesťanských hodnot tak drahých našim srdcím. Tyto principy budu dodržovat po celou dobu mé funkce velmistra. Díky legitimitě, poskytované ochranou J. K. V. princem Henrim d´Orléans, hlavou královského domu Francie, jsem s to ujmout se svého úřadu právem podle naší Konstituční listiny.

S pomocí našeho Pána Ježíše Krista budu řídit osud Řádu svatého Lazara a převezmu plnou morální odpovědnost za svůj úřad velmistra. Na oplátku, pozdravuji velkou odvahu mnoha mých spolubratří a spolusester, kterí přišli sem do Orléansu za obtížných podmínek.

Nechť je uvedeno ve známost, že nikdy nezapomenu tento výraz loajality, který potvrzuje, že jednáme jako jedna velká rodina. Jako rodina budeme pokračovat společně v pokoře, skromnosti a s největší důstojností. Nyní je čas, abych vám dal nahlédnout do své vize budoucnosti Řádu svatého Lazara a jak se bude naplňovat mé poslání.

Za prvé a především, jsme bratrstvo křesťanských věr a všichni vyznáváme závazek k našemu Pánu Ježíši Kristu. To znamená, že posílíme své společenství jako ekumenický řád, modlíce se společně, pracujíce společně a budeme spolu komunikovat v intencích tohoto křesťanského ducha.

Náš základní raison d´être je pomáhat nebohým, nemocným, potřebným a těm, kteří si sami pomoci nedovedou. To bude naší prioritou a učiníme vše, abychom znovu nasměrovali celý řád k tomuto cíli.

Oslovíme všechny naše bratry a sestry v celém světě. Sám se vydám na křížovou výpravu se strategií znovusjednocení v nejlepším zájmu celého Řádu svatého Lazara. To neznamená, že budeme praktikovat politiku otevřených dveří, ale zároveň nebudeme klást znovusjednocení předběžné podmínky.

Jelikož žijeme v roce 2010 a ve světě rychlé komunikace, mým úmyslem je dát dohromady organizaci založenou na široké komunikaci mezi našimi hodnostáři a členy, jakož i s veřejností. Musíme být kreativní v zlepšení naší komunikace se světem.

Je mnoho profesionálů a horlivých lidí, kteří dobrovolně sloužili Řádu a těm dlužíme poskytnutí výkonného a moderního nástroje k práci.

Co se komunikace týče, naše organizace vytvoří schéma komunikace a rozhodování zdola nahoru. Musíme naslouchat tomu, co nám naše členstvo říká a zaměřit naše snahy k jejich požadavkům. Všichni naši členové by měli vědět, že já i moji hodnostáři nikdy nezapomeneme, že jsme voleni členstvem. Život v zapomnění našich kořenů je nyní součástí minulosti.

Vyvineme velké úsilí ke zřízení právní mezinárodní struktury nejlépe přizpůsobené našim aktivitám, v souladu s principy tradice a ztotožněné s Konstituční listinou. Tato právní struktura bude nezbytná k posílení naší globální pevnosti a mezinárodní důvěryhodnosti.

V neposlední řadě, zvýšíme naši propagaci růstu. Náš systém komunikace přispěje ke zvýšení a zlepšení povědomí o Řádu svatého Lazara a jeho aktivitách. Dále, zajistíme srozumitelný program růstu členské základny. Tento růst bude charakterizován heslem „kvalitní křesťané“.

Dnes přebírám slavnostní závazek obrany všech morálních a křesťanských hodnot, tak drahých našim srdcím. Naléhavě vás prosím o následování a

 • se soucitem ve vašich srdcích o oslovování našich sousedů, našich bratří a sester a všech, kteří opravdu naši pomoc potřebují;
 • otevření našich myslí realitě kolem nás;
 • za všech okolností o chování hodné pravých a pokorných křesťanů;
 • za všech okolností o jednání jako vzoroví občané zemí a společnosti, ve které žijeme;
 • o odvrhnutí chamtivosti, osobních ambicí a střetu zájmů, které byly pro naši pověst tak zkázonosné v minulosti.

Dnes vyznáváme víru v budoucnost, protože MY jsme Řád svatého Lazara Jeruzalémského. Předvedením příkladu křesťanské morálnosti vzdáme poctu legitimitě našich akcí a ukážeme respekt před naší Konstituční listinou.

Pohněme se vpřed ve jménu našeho Boha Všemohoucího, Panny Marie a svatého Lazara.

Beru na sebe tento slavnostní závazek, s Boží pomocí. Bože, pomoz mi.

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz 50. velmistr Řádu svatého Lazara Jeruzalémského

Anglický originál zde

30.11.2010

Velkopřevor zvolen velmistrem řádu

Velká generální kapitula řádu, která se konala 20. 11. 2010 ve francouzském Orléansu, měla na pořadu jednání jediné dva body: volbu 50. velmistra Řádu a ustanovení nových řídících orgánů. Převážnou většinou platných hlasů byl 50. velmistrem zvolen velkopřevor Českého velkopřevorství Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz.

Složení Řádové vlády:
Předseda: J. K. V Princ Charles-Philippe d´Orléans, vévoda d´Anjou, velkopřevor Francie
Místopředseda: Chev. Martin Thacker,The Baron of Fetternear, velkopřevor Velké Británie
Členové:
Chev. Charles Beck, velkopřevor Nizozemí
Chev. Giovanni Ferrara, velkopřevor Itálie
Chev. Ondřej Vanke, bailli a výkonná hlava ČVP
Chev. Rolf Leenhouts, komtur a výkonná hlava španělské jurisdikce
Chev. M. A. Huot, bailli a výkonná hlava francouzské jurisdikce
Chev. Thierry Pauquet de Villejust, komtur a hlava jurisdikce USA

Velké Magisterium:
Duchovní velkopřevor: Mons. Pierre Boz, Francie
Výkonný Velký sekretář: Chev. Matthew Jackson, V. Británie
Velký pokladník: Chev. Nigel Sterland, V. Británie
Velký špitálník: Chev. Giovanni Ferrara, Itálie
Velký kapitulář: Chev. pplk. v. v. Philippe Jourdain, Francie.
Předseda komise pro komunikaci: Chev. Petr J. Řehoř, ČVP
Zvláštní vyslanec: Chev. Bruce Sebree, USA

Konstituční rada:
Chev. Rolf Leenhouts – Španělsko
Chev. Jan Anema – Nizozemí
Chev. hrabě Paolo Vandelli-Bulgarelli – Itálie
Cfr. Zdeněk Kučera – ČVP

Velmistr Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz také povýšil jurisdikci Velké Británie na velkopřevorství.

Fotogalerie z události

30.11.2010  Řádový den 11. 12. 2010 u Křižovníků. Zveme všechny členy ČVP na tradiční řádový den.

30.11.2010  Dne 9. prosince se bude v DPL Opařany konat tradiční adventní koncert spolupořádaný Řádem. Srdečně zveme členy Řádu na tuto akci.

9.11.2010  Severočeská delegace spolu s ČKA připravují:

 • na 15.11. přednášku prof. Petra Piťhy „Sv. Anežka Přemyslovna, osobnost a výzva“. Přednáška bude v Krajské vědecké knihovně.
 • na 1. 12. adventní koncert s duchovními promluvami. Koncert se koná v kostele Sv. Kříže, zpívat bude pěvecký sbor Technické univerzity.

1.10.2010

Generální kapitula ČVP 2010

Dne 18. 9. 2010 proběhla řádně svolaná generální kapitula ČVP v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích. Tradiční slavnostní mši svaté na závěr kapituly předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Při investiturách byli dva spolubratři povýšeni (Robert Šíma do hodnosti SBLJ a P. Miloš Raban do hodnosti SChLJ), před koncem bohoslužby byl představen postulant MUDr. M. Zahálka a poprvé byli J. E. velkopřevorovi představeni čtyři noví společníci Řádu sv. Lazara (CompLJ). Podrobné informace o kapitule budou zveřejněny v čísle 5/2010 Reunionu. Fotogalerie
Zápis z kapituly

23.9.2010  Dopis světského protektora Řádu, J. K. V. Henriho, Hraběte pařížského, členům Řádu

Francouzský originál

Český překlad
Všem rytířům, kaplanům, dámám a důstojníkům Řádu svatého Lazara

Jakožto následovník krále Filipa Sličného jsem v čele francouzské královské dynastie, zajišťuji světskou ochranu Řádu svatého Lazara a zaručuji jeho historickou legitimitu od roku 2004.

V poslední době jsem zjistil institucionální odchylky a finanční zpronevěry a sdělil jsem Generálnímu Sekretáři pět bodů, které jsou podmínkou mé další ochrany řádu. Byla to má povinnost. Mimo jiné je to součástí mých pravomocí.

Abych se vyjádřil jasně, je nezbytné vyžadovat demisi Phillippa Piccapietry ze všech jeho funkcí, které vykonává v Řádu, a dále jeho definitivní odchod z Řádu. Nemohu se zaručit za jakékoliv další aktivity Phillippa Piccapietry, neboť jsou na škodu Řádu.

Kardinál Paskai, duchovní protektor Řádu, mě 17. května podpořil v tom, že pět mnou stanovených bodů je nezbytných pro zajištění klidu v Řádu.

50. velmistr, kterého zvolíte v listopadu, si sestaví svoji Řádovou vládu a ujme se svých zodpovědností v čele Řádu.

K dnešnímu datu se o tento úřad uchází pouze můj bratranec hrabě Jan Dobrzenský z Dobrzenicz, ale je ještě čas navrhnout další kandidáty.

Motlitby mé a kardinála Paskaie nechť vás provázejí, aby Řád znovu nalezl pokoj, vyrovnanost a sílu oddělit zrno od plev.

Srdečně Henri Hrabě Pařížský Vévoda Francouzský

PS: Členové, kteří se rozhodnou následovat Phillippa Piccapietru, již nebudou moci být pod mou světskou ochranou. Musí se přestat odvolávat na mou osobu, mé jméno a jméno francouzské královské rodiny, a to při jakékoliv veřejné i soukromé komunikaci, jinak budu nucen předat věc k řešení svým právníkům.

23.9.2010

VELKÁ GENERÁLNÍ KAPITULA ŘÁDU

Orléans, 19. – 21. listopadu 2010

Velká generální kapitula Řádu se bude konat ve Francii v Orléansu v uvedených dnech za přítomnosti obou protektorů Řádu, J. K. V. Henriho, Hraběte pařížského, Vévody Francie, hlavy Královského domu Francie a J. E. László kardinála Paskaie, OFM. Hlavním bodem programu bude volba 50. velmistra řádu.
Přihláška ve francouzštině
Přihláška v angličtině
DŮLEŽITÉ: přihlášky musí být odeslány před datem 1. listopadu 2010.
Plán výletu po historických místech Řádu v neděli 21. 11. 2010

13.9.2010

IV. Mezinárodní konference Řešení krizových situací

Konference probíhala 2–3. září v areálu Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati v Uherském Hradišti. Zůčastnili jsme se jí v rámci dohody o partnerství mezi OSLJ-B a UTB FLKŘ. Po celou dobu konání byl přítomen naš panel s prezentací řádu a jeho činnosti s nástinem možné polupráce. V rámci sekce jsme pak měli prostor pro prezentaci, ale po celou dobu konání jsem zodpovídal dotazy přítomných a byl jim k dispozici. V pátek pak proběhlo jednání s pověřenou děkankou Ing. Bartošíkovou o záměrech spolupráce. Jednání proběhlo za přítomnosti Ing. Mrkvičky, toho času odvolaného děkana, který se přihlásil jako kontakní osoba pro rozvoj spolupráce v rámci již podepsané dohody. Námi vyhotovený panel byl ponechán V Uherském Hradišti pro veřejnou prezentaci našich záměrů studentům i pracovníkům fakulty. Z příspěvků byl pro naše možnosti zajímavý zejména projekt mobilní výrobny desinfekčních prostředků na bázi alektoaktivní vody firmy Mavedes z Kunovic a koncept psychologické první pomoci rozvíjený Dr. Baťkovskou na Evangelické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Podrobná zpráva bude v dalším vydání Reunionu. Pavel Ondráček

Prezentační panel OSLJ-B

Fotogalerie zde

13.9.2010Z rozhodnutí velkopřevora Jana hr. Dobrzenského u příležitosti ukončení činnosti 5. kontingentu AČR PRT Lógar předal kancléř Řádu chev. Petr J. Řehoř plukovníkovi gšt. ing. R. Honzákovi, majorovi ing. Petru Blechovi a poručíkovi ing. Lukáši Kubičkovi, PhD pamětní zlatou Schwarzenbergovu medaili za příkladnou charitativní a humanitární práci během pobytu v oblasti Lógar. Náš Řád společně s dalšími organizacemi v květnu letošního roku přispěl finančním darem na opravu střední chlapecké školy. Podrobně se budeme zabývat aktivitami našich vojáků v oblasti Lógar na stránkách časopisu Reunion. Fotogalerie zde

7.9.2010

GENERÁLNÍ KAPITULA ČVP 2010

Dne 18. září 2010 se bude konat v MCDO Hejnice Generální kapitula Českého velkopřevorství. Důležité informace a písemnosti ke stažení zde

25.8.2010  Dne 9.7.2010 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi ČVP a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

23.8.2010  Posledních 58 příslušníků 5. kontingentu Armády ČR Provinčního rekonstrukčního týmu ISAF pod velením plukovníka Rudolfa Honzáka, kteří působili v afghánské provincii Lógar, se v pátek 20. srpna vrátilo do vlasti.

Přivítání se také zúčastnila prezidentka hnutí Stonožka csr. Běla Gran Jensen a kancléř ČVP chev. Petr J. Řehoř. Paní prezidentka vojákům poděkovala zejména za pomoc dětem při opravách škol a zdravotnických zařízení. Poručík Lukáš Kubíček, náčelník skupiny CIMIC (Jednotka civilně-vojenské spolupráce) krátce informoval paní prezidentku a pana kancléře o průběhu opravy školy, na kterou také Řád finančně přispěl. Fotogalerie zde Více o projektu

28.5.2010  Dopis emeritního velmistra J. K. V. prince Charlese-Philippa d´Orléans, vévody z Anjou všem členům Řádu sv. Lazara. Francouzský a anglický originál ke stažení zde , český překlad zde .
Odpověď velkopřevora hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz v anglickém originále a českém překladu zde .

25.5.2010  V sobotu 22. května náhle zemřel Mons. ThDr. Josef Koukl, emeritní biskup litoměřický. Úmrtní oznámení zde

17.5.2010

Svatojánské navalis

V sobotu 15. května po slavné mši v katedrále sv. Víta u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého vyšlo od katedrály velké procesí ke Karlovu mostu, kde bylo zakončeno slavností „Svatojánské navalis“. Členové řádu se procesí i večerní slavnosti zúčastnili. České velkopřevorství je partnerem této slavnosti.

17.5.2010 Ve čtvrtek 13. 5. odpoledne se konalo stonožkové setkání s Armádou ČR u příležitosti deseti let spolupráce a dvaceti let od vzniku hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. Setkání se zúčastnili i zástupci řádu, bailli chev. Vanke a kancléř chev. Řehoř, kteří předali prezidentce hnutí paní Běle Gran Jensen symbolický šek v hodnotě 50 000 Kč jako příspěvek na opravu školy v distriktu Lógar v Afghánistánu.

12.5.2010  Na zasedání Řádové vlády dne 13. března 2010 v Budapešti podal J. K. V. princ Charles-Philippe, vévoda z Anjou, 49. velmistr Řádu, rezignaci na úřad velmistra. Generálním administrátorem řádu byl zvolen biskup Richard Garrard, duchovní velkopřevor. Biskup Garrard bude vykonávat funkci do volby nového velmistra na Velké generální kapitule, která se má konat v horizontu několika měsíců. Originály a české překlady dopisu J. K. V. velmistra a dopisu světského protektora Řádu Henriho, Hraběte pařížského, Vévody Francie, ke stažení zde

19.3.2010  Velká rada Českého velkopřevorství rozhodla, že počínaje letošním rokem bude Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského – Bohemia, n.g.o. podávat veřejnosti počet ze své činnosti a svého hospodaření formou výroční zprávy. Výroční zpráva za rok 2009 je k nahlédnutí nebo stažení v sekci FINANCE.

13.1.2010  V závěru loškého roku proběhl nezávislý audit účetnictví OSLJ-B. Závěr ze zprávy auditora k nahlédnutí zde.

12.1.2010  Ve středu 6. ledna 2010 zemřel po dlouhé nemoci p. Ivan Medek (*1925).

Jeho děd byl malíř Antonín Slavíček, po jeho smrti si Medkova babička vzala malíře Herberta Masaryka. Jejich dcery Anna a Herberta se tak staly Medkovými tetami. Ivanův otec, básník Rudolf Medek, v roce 1916 dezertoval z rakouské armády a vrátil se do Československa jako jeden z vůdců Československých legií. Ivanův mladší bratr byl Mikuláš Medek, jenž se stal jedním z nejvýznačnějších českých malířů. Ivan Medek se věnoval hudbě, po podpisu Charty 77 emigroval do Rakouska. Pracoval v rádiu Hlas Ameriky. Od roku 1993 do roku 1998 byl kancléřem prezidenta Václava Havla.

Pan Ivan Medek se v pozdních 90. letech pravidelně zúčastňoval řádových setkání do té doby, než mu v r. 2004 nemoc znemožnila veškeré aktivity. Na přiloženém snímku uvádí v prosinci 2003 řádový charitativní koncert (uváděl jej společně s p. Prof. Radovanem Lukavským).

R.I.P.

4.1.2010

Přání prince Charles-Philippa d’Orléans, vévody z Anjou,
členům řádu svatého Lazara k novému roku 2010

Přeji vám, aby rok 2010 byl šťastný pro vás i pro všechny, které máte rádi. Ať vám tento nový rok přinese zdraví a úspěch i splnění vašich největších přání. Myslím také na ty, kteří jsou postiženi nemocí, samotou nebo nezaměstnaností. Nechť jim tento rok dodá naději a nabídne jim nové příležitosti. Znáte mě již dobře a víte, že odmítám nečinnost, ať už díky mé povaze, z mého přesvědčení a z povinnosti. Jsem z těch, kdo věří, že navzdory těžkostem je třeba jednat, investovat a vsadit na budoucnost. Proto věřím ve vás. Naše budoucnost je vedena Pánem a vím, že společně budeme psát dějiny. Nesmíme se podrobit současnosti ani se bát budoucnosti, musíme se postavit čelem k výzvám, které se budou objevovat. To nám pomůže dále růst, upevňovat naše postavení, zrát a získávat další zkušenosti. V tomto těžkém období, kdy nás všechny ohrožuje krize ekonomická, energetická a potravinová, války a ničení planety Země, máme jakožto rytíři a dámy Řádu svatého Lazara víc než kdy jindy povinnost jednat a zapojit se, abychom pomohli sami sobě i našim bližním. Řád svatého Lazara se vždy zabýval aktuálními tématy. Dnes nás více než kdy jindy zajímají tyto oblasti:

 • spiritualita a propagace dialogu mezi náboženstvími,
 • charita a největší výzva lidstva – voda,
 • tradice – hodnoty předávané našimi předky.

Naše odborné zkušenosti jsou vysoce ceněny a naše pole působnosti je bohužel stále ještě široké. Neopouštějme naše snahy vybudovat solidární společnost. Snažme se o dialog mezi náboženstvími. Jednejme ve prospěch míru ve světě. Odsuzujme terorismus, války a nespravedlnosti. Zbavme se strachu ukázat na ty, kdo jsou za bídu ve světě zodpovědní, zachraňujme nevinné. Každý z nás, na své úrovni, je schopen udělat něco pro lepší svět. Všichni v to věříme, proto jsme všichni rytíři a dámami Řádu svatého Lazara. V tomto duchu se snažme, aby naše činy byly vždy příkladem lásky, služby, tolerance a odvahy. Je to právě tento způsob jednání, který činí Řád svatého Lazara odlišným. Díky nám všem bude rok 2010 důležitým rokem, jenž přispěje účinně k budoucnosti Řádu svatého Lazara a k budování solidárnější společnosti a lepšího světa. S touto nadějí přeji každému z vás krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí, radosti, zdraví, lásky a spokojenosti.

princ Charles-Philippe d’Orléans, vévoda z Anjou2009


10.12.2009  Dne 9. prosince 2009 byla podepsána smlouva o partnerství mezi OSLJ a Evropským vzdělávacím centrem (českou pobočkou Vysoké školy sociálně zdravotní sv. Alžběty). Za OSLJ smlouvu podepsal velkopřevor, za školu prorektor Prof. Josef Dolista, Ph.D, Th.D. OSLJ bude školu podporovat zejména v činnosti přednáškové, kozultační a v podpoře vydavatelské činnosti odborné literatury.

3.12.2009  Severočeská delegace OSLJ-B spolu s Technickou univerzitou v Liberci a Českou křesťanskou akademií v Liberci uspořádala dne 30. listopadu přednášku prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc., na téma „Advent religijní a folklórní“.

3.12.2009  Česká křesťanská akademie v Liberci, Technická univerzita v Liberci a Severočeská delegace OSLJ-B pořádají v úterý, dne 8. prosince 2009 v kostele Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí od 17. hodiny adventní koncert duchovní hudby s promluvami R.D. Michala Podzimka, Th.D., ChLJ. Vystoupí soubor Fakulty pedagogické TUL pod vedením Mgr. Jany Konvalinkové a Mgr. Zuzany Bubeníčkové. Srdečně zveme všechny zájemce a přátele. Dobrovolné příspěvky budou použity na dovybavení stacionáře v Ruprechticích.

1.12.2009  V neděli 15.11. odpoledne oslavili zaměstnanci, pacienti, příznivci i členové řádu 13. výročí založení naší partnerské nemocnice CIOP Měšice.
1.12.2009  Návštěva herce a režiséra Jiřího Stracha v DPL Opařany v pátek 27. listopadu tohoto roku.
 
30.11.2009  Ve čtvrtek 10. prosince v 17 hodin se koná v kostele sv. Františka Xaverského v Opařanech tradiční adventní koncert souboru Musica da Chiesa pro DPL Opařany. Akce je každoročně spolupořádána řádem.

23.9.2009  Dne 15. 9. 2009 se v prostorách Muzea Karlova mostu v klášteře Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou konala vernisáž výstavy o mariánském sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Na výstavě, kterou zahájili společně velmistr a generál Řádu křižovníků s červenou hvězdou Jiří Kopejsko, OCr, starosta městské části Praha 1 Ing. Petr Hejma, místostarosta italského města Vitorchiano Constantino Bernardini a tvůrce repliky sloupu akad. sochař Petr Váňa, se veřejnost může seznámit s historií mariánského sloupu a podrobnostmi projektu na jeho obnovení. Právě město Vitorchiano věnovalo blok pískovce na další části repliky mariánského sloupu. Na vernisáži bylo představeno druhé rozšířené a doplněné vydání publikace akad. soch. Petra Váni CESTA KAMENE. Na výstavě je také možno shlédnout dva krátké dokumentární filmy – lámání bloku pískovce na dřík sloupu v Indii a střihový dokument o historii mariánského sloupu a postupu práce na jeho obnovení. Součástí druhého filmu jsou také záběry z práce na soklu sloupu v italském Vitorchianu a z provizorního sestavení již hotových částí sloupu (bez schodiště a balustrády a bez vlastní sochy Panny Marie) v zahradě kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem. Fotogalerie z vernisáže

21.9.2009  PROHLÁŠENÍ

„Slovo velkopřevora“ v posledním čísle Reunionu (4/2009) vyvolalo určité rozladění a hněv v různých kruzích naší společnosti. Je zřejmé, že velkopřevor Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz překročil obvyklé standardy slušného vyjadřování a rytířského chování k osobám, zmíněným v jeho článku. České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského vyjadřuje tímto upřímné politování nad uveřejněním zmíněného článku. Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz se navíc osobně omlouvá všem dotčeným s nadějí, že jeho politování bude přijato v rámci křesťanského ducha našeho vznešeného Řádu svatého Lazara. Závěrem: bylo rozhodnuto odstranit z čísla 4/2009 na našich webových stránkách tento inkriminující článek. Toto prohlášení omluvy je uveřejněno jako náhrada.

Atavis et Armis!

České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského.

21.9.2009  České velkopřevorství připravilo sponzorskou večeři (11. září 2009) na zámku v Chotěboři. Dárci se seznámili s charitativními projekty Českého velkopřevorství, na které mohli také na místě přispět.

10.9.2009  V posledním vydání časopisu Reunion byla dokončena trilogie o osudech rodu Dohalských, zpracovaná historikem Zdeňkem Hazdrou. Všechny tři články můžete nalézt na našich internetových stránkách v sekci Reunion.

10.9.2009  †Jan Stránský ze Stránky a Greifenfelsu

Dne 23. července 2009 zesnul ve věku 80 let po dlouhé nemoci náš vážený spolubratr PaedDr. Jan Stránský, říšský rytíř ze Stránky a Greifenfelsu. Členem Řádu byl od r. 1973. Poslední rozloučení se konalo 12. srpna 2009 ve Švýcarsku, počátkem října dojde k uložení ostatků do rodinné hrobky v Praze. Vzpomínka na našeho spolubratra bude publikována v Reunionu 5/2009. R.I.P.

10.9.2009  Slavnosti Palladia země České se konaly sobotu 15. srpna ve Staré Boleslavi. Je to rovných 400 let, kdy byl obrázek Panny Marie prohlášen za Palladium, tedy za „Záštitu České země“. Zástupci ČVP se oslav oficiálně zúčastnili.

10.9.2009  †Ferdinand Menčík z Menštejna GCLJ, GCMLJ, zemřel v neděli 19. července 2009 ve věku 90 let. Narodil se 9. února 1916, členem OSLJ se stal v exilu 31. října 1973. Jeho manželka Eva se stala členkou Řádu o rok později v Kodani. Byl profesí ředitel Baťových závodů (zodpovídal mj. za nákup suroviny v Jižní Americe). V ČVP působil zpočátku jako kancléř, po r. 1986 vykonával funkci bailliho. Zároveň aktivně působil jako člen mezinárodní řádové vlády 48. velmistra Řádu a kromě jiného zodpovídal po r. 1990 za zanovuuvedení Řádu do Českých zemí. Po r. 1990 žil střídavě v Paříži a v Luhačovicích. Pohřební obřad v ČR vedl velkopřevor hr. Jan Dobrzenský z Dovrzenicz, rozsáhlá vzpomínka byla zveřejněna v Reunionu 4/2009 R.I.P.

10.9.2009  Pouť na Skalku 2009. Tradiční pouť ke sv. Máří Magdaléně na Skalce u Mníšku pod Brdy se letos konala 24. července 2009. Mši sv. sloužil o.b. Karel Herbst, se kterým jsme strávili delší debatu také během následující návštěvy Terapeutické komunity Magdaléna – Včelník.

10.9.2009  Povodně 2009 Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na pomoc postiženým povodněmi. Finanční obnos byl po dohodě s Ostravsko-opavskou diecézí poskytnut tamní Charitě.

10.9.2009  Abruzzo 2009 České velkopřevorství zaslalo částku 1.000 EUR na pomoc obětem ničivých zemětřesení v Itálii. Částka byla poskytnuta Italskému velkopřevorství, které koordinuje služby a činnosti v postižené oblasti.

10.9.2009  České velkopřevorství zřídilo internetové stránky zaměřené na nečleny řádu, přátele a potencionální dárce a sponzory http://www.zelenykriz.cz. Pomozte nám pomáhat těm, kteří si sami pomoci nedovedou – podívejte se na stránky a doporučte svým přátelům a známým. Děkujeme.

10.9.2009  Magistrátní dekret č. 09/01/06/01 oznamuje, že Řád opětovně zřídil kategorii „společníků“. Lidé, kteří nejsou členy Řádu, avšak sympatizují s ním, podporují jej (modlitbou, pomocí, dary) mohou snadno toto přidružené členství získat. Společníci mohou nosit zelený křížek v klopě a mohou užívat za svým jménem zkratku CompLJ. Velká rada připravuje konkretizaci podmínek pro působnost v českých zemích.

10.6.2009  Během slavnostního večera, věnovaného společné oslavě narozenin hudebního skladatele prof. Františka Xavera Thuriho (70) a sólisty Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK ve hře na hoboj p. Petra Vernera (75), který se konal 4. června 2009 na Arcibiskupství pražském, převzali jubilanti také pamětní medaili Českého velkopřevorství. Oba jsou dlouholetými významnými spolupracovníky Řádu a ještě jednou jim zde přejeme mnoho zdaru do dalších let.
10.6.2009  Ve dnech 28.- 31. 5. 2009 se konala Velká generální kapitula v Portugalsku. Do Évory se sjeli zástupci 13 národních jurisdikcí, aby referovali o svých národních projektech a vývoji Řádu. Bylo zde přijato přes 30 nových členů. Největší mezinárodní aktivitou, společně Řádem zajišťovanou je zajištění dodávek pitné vody pro uprchlíky v táboře Kebribeyah (Etiopie). V loňském roce tak bylo zachráněno 60.000 uprchlíků.
10.6.2009  V pondělí 11. 5. 2009 se uskutečnil v patronátní nemocnici v Měšicích koncert . Po společné mši sv. navštívili hudebníci všechny pokoje, a strávili nějaký čas s pacienty. Následně probíhalo jednání správní rady nemocnice, kde byl plánován další rozvoj zařízení a způsoby, jakými může Řád nemocnici dále prospět.
10.6.2009  České velkopřevorství vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského, zastoupené velkopřevorem J. E. Janem hrabětem Dobrzenským z Dobrzenicz darovalo 8000 korun na dvoudenní putování po západních Čechách pro pět vozíčkářů. Podrobnější zpráva o projektu od učitelky Jany Havlové zde.
21.5.2009  Dosud hotové části mariánského sloupu sestaveny v zahradě kláštera Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
Podrobnosti zde

19.1.2009Ve dnech 27. – 31. května 2009 se bude v portugalské Évoře konat Velká generální kapitula řádu sv. Lazara. Všichni členové jsou zváni. Podrobné informace naleznete v PDF ke stažení.2008

14.10.2008

† Radslav hrabě Kinský

Druhý velkopřevor Českého velkopřevorství J.E. Radslav hr. Kinský z Wchynic a Tetowa zesnul po dlouhé nemoci v neděli 12. října 2008 ráno ve věku osmdesáti let.

Byl uznávaným odborníkem na imunologii a genetiku, velkou část života prožil v Paříži. Zde se stal členem Řádu sv. Lazara a před svou smrtí v roce 1986 jej požádal první velkopřevor Karel VI. kn. Schwarzenberg, aby nadále spravoval České velkopřevorství. Byl tehdejším 47. velmistrem Pierrem de Cosse, vévodou z Brissacu, jmenován druhým velkopřevorem Českého velkopřevorství, které mělo privilegium užívat tento název i v exilu. Radslav vybudoval nejen silnou a respektovanou organizaci v exilu, ale věnoval se také nebezpečné práci při přípravě nové činnosti Českého velkopřevorství po pádu komunismu. Po návratu v roce 1990 znovu vybudoval České velkopřevorství ve svobodném Československu. V roce 2003 požádal o uvolnění z funkce velkopřevora a doporučil jako svého nástupce Václava hr. Bořka-Dohalského, ten však ještě před nástupem do úřadu náhle zemřel. Radslav tedy vykonával funkci velkopřevora dál až do doby jmenování našeho současného velkopřevora Jana Dobrzenského z Dobrzenicz v listopadu 2004 a poté přijal titul emeritního velkopřevora. Do posledních chvil se zajímal o dění v Řádu a v našem velkopřevorství, kterému věnoval tolik let a energie svého bohatého života, poskytoval nám rady a podporu. České velkopřevorství vyjadřuje hlubokou účast pozůstalým, zejména Radslavově milované manželce Tamaře a synům Konstantinovi a Karlovi.
R.I.P.

9.10.2008  Dne 20. září se na Velehradě konala Generální kapitula Českého velkopřevorství. Z řad postulantů byli na slavnostní investituře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje přijati čtyři noví členové, další čtyři členové byli povýšeni. Velkopřevor J. E. Jan hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz se po roční přestávce opět ujal svého úřadu v plném rozsahu pravomocí. Hostem kapituly a investitur byl místopředseda řádové vlády J. E. Jaap Kraaijenhagen.
Fotogalerie

9.10.2008  Ve středu prvního října navštívil bailli ČVP Ondřej F. Vanke výjezdní zasedání Lions Clubu Praha, které se konalo na pozvání hr. Dobrzenského na zámku v Chotěboři. Chev. Vanke seznámil členy klubu s historií řádu, jeho současností, jeho činností a úkoly. Členové klubu ústy svého předsedy přislíbili podporu řádové činnosti.

21.5.2008 Dne 30. dubna 2008 se vypravili sochař Petr Váňa, kameníci Tomáš Váňa a Hynek Schejbal do italského Vitorchiana tesat další díl mariánského sloupu pro Staroměstské náměstí v Praze. Později se k nim připojil kancléř ČVP chev. Petr J. Řehoř, KLJ, který s sebou vezl italskou verzi Váňovy publikace Cesta kamene o historii prací na obnově sloupu.
Dopis Petra Váni z Vitorchiana
Rozhovor s Petrem Váňou
Fotogalerie
Video

26.2.2008  Dne 7. 12. 2007 oslavilo hnutí Stonožka – Na vlastních nohou sedmnácté narozeniny. Na oslavě byli přítomni členové našeho řádu. Fotoreportáž z akce, otištěná v č. 1/2008 časopisu Prague Leaders Magazine ZDE .2007

31.10.2007  V sobotu 15. prosince 2007 se bude konat řádový den. Podrobnosti připravujeme.

30.10.2007  Ve dnech 21. – 23. září proběhla v Mezinárodním duchovním centru v Hejnicích generální kapitula Českého velkopřevorství spojená se společnými investiturami Českého a Rakouského velkopřevorství. Významnými účastníky byli Velký vizitátor řádu J. E. Dr. Wolfgang Breitenthaler a kancléř Rakouského velkopřevorství (t. č. výkonná hlava jurisdikce) plk. v zál. Karl A. Skrivanek. Fotogalerie události.

30.10.2007  V sobotu dne 3. listopadu se v kostele sv. Františka Xaverského v Opařanech koná koncert duchovní hudby Musica da Chiesa ke 120. výročí založení Ďětské psychiatrické léčebny Opařany. Plakát zde .

5.4.2007  Na svém zasedání ve Vídni ve dnech 16. – 17. března 2007 převzala Řádová vláda záštitu nad projektem obnovy mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí. Tvůrčím realizátorem projektu je akademický sochař Petr Váňa (www.petrvana.info). Více podrobností v prezentaci: česká verze, English version here .

25.3.2007  Na zasedání Řádové vlády ve Vídni 17. března 2007 přijali její členové v naprosté shodě s Velkým Magisteriem deklaraci určenou členům Řádu a ostatním sympatizantům. Původní anglický text je ke stažení zde, jeho český překlad zde .

23.1.2007  Na mezinárodních www stránkách Řádu je krátký medailonek J. K. J. Karla VII. knížete ze Schwarzenbergu: http://www.oslj.org/Forum/viewtopic.php?t=2012006

20.12.2006  V kostele sv. Fr. Xaverského v Opařanech se konal koncert vánočních koled a písní. Koncert věnoval léčebně a regionu pan Řehoř – Stavitelství Řehoř s.r.o a řád sv. Lazara Jeruzalémského. Více na http://www.dploparany.cz/index.php?idh=2&idv=18#rehorkonc

10.12.2006  Na Mezinárodním Reunionu v Praze v září 2006 byla přijata nová Konstituční charta Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Zatím je k dispozici ve francouzštině a angličtině , na úředním českém překladu pracujeme.

10.12.2006  Vážené spolusestry a spolubratři,vážení příznivci Řádu sv. Lazara,
před časem byla rozeslána „senzační“ zpráva o zadržení J.K.V. prince Charles-Philippa d´Orléans, vévody z Anjou. Rozesilatel se snažil bulvárním způsobem informovat o „kriminálních“ aktivitách našeho velmistra. Oficiální stanovisko mezinárodního sekretariátu ve francouzštině a angličtině, které snad dostatečným způsobem vysvětluje celou záležitost, je ke stažení zde .
Předchozí dezinformační e-mail nepovažuje České velkopřevorství za nutné jakkoliv komentovat.Ondřej Vanke,
KCLJ bailli ČVP