Oslj

Časopis Reunion

Reunion

Z obsahu čísla 1/2019

Stáhnout
 • Le Roi est mort, vive le Roi 
 • Silná žena s laskavým srdcem
 • Do věznice chodím mezi své – rozhovor s P. Pavlem Porochnavcem, ECLJ
 • Příběh Poradny sv. Apolináře
 • Rozdělení řádů sv. Lazara a Panny Marie z Hory Karmel
 • Listinář Řádu sv. Lazara ve Svaté zemi
 • Zprávy z komend
Reunion

Z obsahu čísla 6/2018

Stáhnout
 • Řádový den 2018 
 • Vzpomínka na chev. Guy Coutanta de Saisseval
 • Závislost se musí léčit včas – rozhovor s MUDr. Petrem Popovem
 • Příběh Poradny sv. Apolináře
 • Vzpomínková mše na Orlíku
 • Listinář Řádu sv. Lazara ve Svaté zemi
 • Nový mikrobus pro dětské pacienty
Reunion

Z obsahu čísla 5/2018

Stáhnout
 • Generální kapitula 2018 v Ostravě
 • Vzpomínka na Radslava hraběte Kinského
 • Zasedání mezinárodní řádové vlády
 • Vítáme nové členy Řádu sv. Lazara
 • Příběh poradny sv. Apolináře
 • Listinář Řádu sv. Lazara ve Svaté zemi
 • Kartuziánské meditace z 12. století