Oslj

Časopis Reunion

Reunion

Z obsahu čísla 5/2018

Stáhnout
 • Generální kapitula 2018 v Ostravě
 • Vzpomínka na Radslava hraběte Kinského
 • Zasedání mezinárodní řádové vlády
 • Vítáme nové členy Řádu sv. Lazara
 • Příběh poradny sv. Apolináře
 • Listinář Řádu sv. Lazara ve Svaté zemi
 • Kartuziánské meditace z 12. století
Reunion

Z obsahu čísla 4/2018

Stáhnout
 • Víru neporazila ani válka
 • Modlitby za padlé vojáky
 • První český moderní lazarián
 • Kultura vychází z kultu
 • Příběh poradny sv. Apolináře
 • Restaurování hrobek na Karlově
Reunion

Z obsahu čísla 3/2018

Stáhnout
 • Mariánský sloup: poslední dějství?
 • Pouť na křídlech pomoci
 • Návštěva polského velkopřevorství
 • Vzpomínka na blahoslaveného císaře
 • Biskupské svěcení Mons. Wasserbauera
 • Příběh poradny sv. Apolináře
 • Listinář Řádu sv. Lazara ve Svaté zemi

Odkazy v textech na internetové stránky jsou aktivní.