Oslj

Časopis Reunion

Reunion

Z obsahu čísla 5/2017

Stáhnout
 • Ve znamení kříže zvítězíme (Generální kapitula v Písku)
 • Vítáme nové členy
 • Příběh Poradny sv. Apolináře
 • Listinář Řádu sv. Lazara ve Svaté zemi

Odkazy v textech na internetové stránky jsou aktivní. 

Reunion

Z obsahu čísla 4/2017

Stáhnout
 • Na vozíku život nekončí (Camino na kolečkách)
 • Listinář Řádu sv. Lazara ve Svaté zemi
 • Zadostiučinění se nedožil (vzpomínka na Huga Mastného)
 • Muž mimořádného talentu a píle (vzpomínka na Břetislava Štorma)
Reunion

Z obsahu čísla 3/2017

Stáhnout
 • Pouť do Říma s Pannou Marií Lidickou
 • Řádová pouť do Čenstochové
 • Camino na kolečkách dosáhlo cíle
 • Vždy myslel nejprve na druhé (vzpomínka na P. Jana Josefa Budila, OSA)
 • Vitae sororum – knihy o životech sester