Oslj

Časopis Reunion

Reunion

Z obsahu čísla 6/2021

Stáhnout
  • Konání Generální kapituly s ohledem na pandemickou situaci
Reunion

Z obsahu čísla Mimořádný Reunion/2021

Stáhnout
  • Aktuální situace v Českém velkopřevorství
  • Důvody vypovězení nájemní smlouvy Kostela Panny Marie ustavičné pomoci a sv. Kajetána
  • Co předcházelo zrušení statutu Soukromého sdružení křesťanů
  • Zpráva velmistra kardinálovi a členům ČBK: Odpověď J.E. kardinálovi D. Dukovi
Reunion

Z obsahu čísla 5/2021

Stáhnout
  • Aktuální situace v Českém velkopřevorství
  • Kostel Panny Marie ustavičné pomoci a sv. Kajetána