Oslj

Časopis Reunion

Reunion

Z obsahu čísla 6/2018

Stáhnout
 • Řádový den 2018 
 • Vzpomínka na chev. Guy Coutanta de Saisseval
 • Závislost se musí léčit včas – rozhovor s MUDr. Petrem Popovem
 • Příběh Poradny sv. Apolináře
 • Vzpomínková mše na Orlíku
 • Listinář Řádu sv. Lazara ve Svaté zemi
 • Nový mikrobus pro dětské pacienty
Reunion

Z obsahu čísla 5/2018

Stáhnout
 • Generální kapitula 2018 v Ostravě
 • Vzpomínka na Radslava hraběte Kinského
 • Zasedání mezinárodní řádové vlády
 • Vítáme nové členy Řádu sv. Lazara
 • Příběh poradny sv. Apolináře
 • Listinář Řádu sv. Lazara ve Svaté zemi
 • Kartuziánské meditace z 12. století
Reunion

Z obsahu čísla 4/2018

Stáhnout
 • Víru neporazila ani válka
 • Modlitby za padlé vojáky
 • První český moderní lazarián
 • Kultura vychází z kultu
 • Příběh poradny sv. Apolináře
 • Restaurování hrobek na Karlově