Oslj

Časopis Reunion

Reunion

Z obsahu čísla 2/2017

Stáhnout
 • Patron všech rytířů – svatý Jiří
 • Počátky českého velkopřevorství svatolazarského řádu
  v letech 1937 – 1947 (dokončení)
 • Devadesátiny Benedikta XVI.
 • Vzpomínka na otce kardinála Miloslava Vlka
 • Život zasvěcený službě Bohu a bližním (P. Jan Josef Budil, OSA)
Reunion

Z obsahu čísla 1/2017

Stáhnout
 • Počátky českého velkopřevorství svatolazarského řádu v letech 1937 – 1947
 • Zrcadlo meditací Markéty d’Oingt
 • Petr Váňa dostal kámen darem
 • Seznamte se s novým webem
 • Vzpomínka na majora Josefa Turka
Reunion

Z obsahu čísla 6/2016

Stáhnout
 • Generální kapitula a řádový den českého velkopřevorství
 • Papežské řády lazariánům
 • Ceny Ministerstva školství pro členy českého velkopřevorství
 • 60 let od smrti Mořice Píchy
 • Za P. Jaroslavem Ptáčkem O. Cr.