Oslj

Časopis Reunion

Reunion

Z obsahu čísla 4/2021

Stáhnout
 • Slovo velmistra a kancléřky
 • Noví členové
 • Kapitula v Hnězdně
 • Pietní akt v Milovicích
 • Zádušní mše na Orlíku
 • Zpráva o kostele
Reunion

Z obsahu čísla 6/2021

Stáhnout
 • Konání Generální kapituly s ohledem na pandemickou situaci
Reunion

Z obsahu čísla Mimořádný Reunion/2021

Stáhnout
 • Aktuální situace v Českém velkopřevorství
 • Důvody vypovězení nájemní smlouvy Kostela Panny Marie ustavičné pomoci a sv. Kajetána
 • Co předcházelo zrušení statutu Soukromého sdružení křesťanů
 • Zpráva velmistra kardinálovi a členům ČBK: Odpověď J.E. kardinálovi D. Dukovi