Oslj

Požehnané Velikonoce

Placeholder

(Foto: Flickr.com)

Radostné prožití velikonočních svátků Vám přeje České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

Zemřela Leopoldina hraběnka Dobrzenská z Dobrzenicz

Placeholder

Dne 18. března 2021 si Pán života a smrti k sobě povolal drahou maminku našeho velmistra, Její Excelenci Leopoldinu hraběnku Dobrzenskou z Dobrzenic, rozenou princeznu z Lobkowicz, Čestnou a devoční Dámu Suverénního řádu Maltézských rytířů. Odešla ve věku 95 let.

České velkopřevorství vyprošuje pokoj její duši a dar věčného života. Prosíme též všechny věřící o vzpomínku při mši svaté a v modlitbách.

Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace. Amen.

 

Kostelní slavnosti u sv. Kajetána

Placeholder

V rámci cyklu Kostelní slavnosti, který si klade za cíl představovat širší veřejnosti málo známé pražské kostely, proběhl pod záštitou Městské části Praha 1 za přítomnosti starosty Petra Hejmy a místostarosty pro kulturu Petra Burgra on-line koncert Ave Maris Stella sopranistky Markéty Fassati, violistky Zuzany Petřinové a varhaníka Jiřího Kopečného.

Činnost řádu a historii kostela představila kancléřka Českého velkopřevorství dame Kamila Malinská, DLJ a velitel pražské komendy chev. Libor Černý, KLJ.

Záznam ke shlédnutí zde: KOSTELNÍ SLAVNOSTI

Prohlášení Velmistra k řádové situaci v ČR

Placeholder