Oslj

K poctě sv. Ludmily na Rádiu Proglas

Placeholder

Poděkování Biskupství brněnského

Placeholder

Nové číslo řádového bulletinu

Placeholder

Nové číslo řádového bulletinu Reunion ke stažení ZDE.

Generální kapitula Polského velkopřevorství

Placeholder

Za přímé účasti velmistra řádu, J. Exc. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic, se 31. července 2021 konala v polském Hnězdně Generální kapitula Polského velkopřevorství, jejíž součástí byla i investitura nových členů. Generální kapituly se rovněž zúčastnili členové řádu ze zemí visegrádské skupiny, tedy i z Maďarského a z Českého velkopřevorství. 

Na podporu řádového díla v Polsku, věnovalo České velkopřevorství našim polským spolubratrům ostatek sv. Lazara. Relikvie byla slavnostně předána v katedrále během obřadů investitury.

Slavnou mši svatou celebroval arcibiskup hnězdenský Wojciech Polak. Ten ve své homilii vyzdvihl, jak je důležité, že členové Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského vydávají svým životem, jenž je plně v souladu se zásadami křesťanské víry a milosrdenství vůči druhým, svědectví současným generacím. „Boží dílo není ani tak o tom něco konat, ale věřit v Toho, kterého Bůh poslal. To znamená, že víra v Ježíše nám umožňuje konat Boží dílo. Historie počátků vašeho řádu tuto pravdu jasně potvrzuje, “ zdůraznil arcibiskup Polak.

Našim polským spolubratrům přejeme mnoho dalších úspěchů v naplňování neměnného poslání našeho řádu a vyprošujeme jim k tomu Boží požehnání.