Oslj

Veřejné mše svaté zrušeny

Placeholder

Informace k Pietnímu aktu v Milovicích

Placeholder

Tradiční Pietní akt za zemřelé válečné zajatce v Milovicích, se letos pro veřejnost neuskuteční. Z důvodu pandemie COVID-19, se letošního pietního aktu na milovickém hřbitově zúčastní pouze několik vybraných zástupců Velvyslanectví Italské republiky v ČR.

České velkopřevorství všechny zve, aby se připojili k uctění památky zemřelých válečných zajatců alespoň ze svých domovů, prostřednictvím modlitby.

Apoštolský exarchát ČR a ČVP uctili společně bl. Dominika Metoděje Trčku

Placeholder

Slovenský časopis Slovo zmínil uctění blahoslaveného mučedníka Dominika Metoděje Trčky CSsr, v řádovém kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána.

303. výročí posvěcení kostela sv. Kajetána

Placeholder

Dne 29. září 2020 jsme v našem kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána oslavili 303. výročí jeho posvěcení. Slavnostním celebrantem byl kaplan Jeho Svatosti Mons. Emil Soukup, ECLJ.  V závěru mše svaté kancléřka Kamila Malinská, DLJ, předala milou zdravici velmistra řádu hraběte Dobrzenského věřícím v kostele a ostatním členům řádu, kteří se slavnosti zúčastnili. Hudebně slavný den doprovodili Jiří Kopečný na varhany a npor. Jiří Krýsl na trubku.

(foto Miroslav Hoza)