Oslj

Vyloučení p. Zdirada Čecha z Řádu sv. Lazara

Placeholder

Na základě dekretu velmistra Nº. 010719 ze dne 23. 7. 2019, byl pan Zdirad Čech vyloučen z Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Vzhledem ke smutné závažnosti celé situace tohoto ojedinělého případu, připojuje J. Exc. velmistr a velkopřevor průvodní dopis s odůvodněním svého rozhodnutí.

Poselství kardinála Generální kapitule a odpověď velmistra

Placeholder

Zveřejňujeme poselství Generálního kaplana řádu J. Em. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého, které zaslal připravované Generální kapitule v Praze. K tomu uveřejňujeme též odpověď J. Exc. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic, velmistra řádu a českého velkopřevora.

Proběhl 6. dobročinný adventní bazárek

Placeholder

Ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím OSLJ se uskutečnil již šestý ročník dobročinného adventního bazárku ve prospěch Dětské psychiatrické nemocnice Opařany. Návštěvníci bazárku si tak opět mohli pořídit něco do domácnosti, něco pro přátele nebo sobě pro radost ze sortimentu knih, hraček, oblečení, sportovních potřeb, ozdob a jiných upomínkových předmětů.

České velkopřevorství zajistilo do bazárku prostřednictvím spolusestry Mgr. Kamily Malinské široký sortiment hraček a dětských potřeb.

Veškerý výtěžek z bazárku – který činil cca 11 000 Kč – bude věnován na koncerty pro pacienty nemocnice.

(Foto Kamila Malinská)

Proběhl první adventní koncert…

Placeholder

7. 12. 2019 proběhl první z adventních koncertů, které pořádá České velkopřevorství OSLJ v Kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána. Ve svém pořadu ČESKÉ VÁNOCE vystoupila taneční a hudební skupina RUSTICA. Tento soubor usiluje o uchování lidových tradic, nicméně s vlastní interpretací folkloru. Volně zpracovává lidovou poezii a hudební motivy zaznamenané ve sbírkách lidového umění a v archivních pramenech. Návštěvníci koncertu se tak mohli potěšit z českých adventních písní a českých i zahraničních vánočních koled, které pro soubor RUSTICA upravil Tomáš Stavěl.

Taneční a hudební skupina RUSTICA vystoupí v Kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána znovu dne 15. 12. 2019 od 18 hodin.

(Foto Miroslav Hoza)