Oslj

300. výroční blahořečení sv. Jana Nepomuckého

Placeholder

V sobotu 15. května jsme se připojili k oslavám 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Po pobožnosti v našem řádovém kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Praze a svatojánských litaniích, jsme pozdravili procházející procesí slavností Navalis. V neděli, v hlavní den slavnosti, pak mohli věřící v našem kostele uctít ostatky sv. Jana Nepomuckého na privilegováném oltáři sv. Tekly, pro tuto příležitost speciálně upraveným. Po celé slavnosti nás hudebně provázela Svato-Ludmilská schola. Sv. Jene Nepomucký, oroduj za nás.

Svatojánská pobožnost

Placeholder

Požehnané Velikonoce

Placeholder

(Foto: Flickr.com)

Radostné prožití velikonočních svátků Vám přeje České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

Zemřela Leopoldina hraběnka Dobrzenská z Dobrzenicz

Placeholder

Dne 18. března 2021 si Pán života a smrti k sobě povolal drahou maminku našeho velmistra, Její Excelenci Leopoldinu hraběnku Dobrzenskou z Dobrzenic, rozenou princeznu z Lobkowicz, Čestnou a devoční Dámu Suverénního řádu Maltézských rytířů. Odešla ve věku 95 let.

České velkopřevorství vyprošuje pokoj její duši a dar věčného života. Prosíme též všechny věřící o vzpomínku při mši svaté a v modlitbách.

Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace. Amen.