Oslj

Brněnská komenda uctila sv. Lazara

Placeholder

Brněnská komenda oslavila začátkem srpna svátek svatého Lazara v řádové kapli v poutním areálu ve Křtinách.

Podzemní krypta a kostnice – proslulá hlavně nálezem malovaných lebek – je vybavena svícemi s řádovým křížem a plastikou Vzkříšení svatého Lazara na obětním stole. V současné době je v oficiální péči OSLJ-B, přičemž ji při významných událostech a svátcích využívá právě Brněnská komenda.

Adam Svadbík, BLJ

Proběhl festival ZUŠ Open

Placeholder

Máme za sebou další úspěšný festival ZUŠ Open, který zpříjemnil den mladým pacientům z Dětské psychiatické nemocnice v Opařanech. Tentokráte to bylo opravdu velkolepé. Bohatý program trval až do večerních hodin a přinesl výstavu výrobků dětí z nemocnice, hudební vystoupení bubeníků ZUŠ, cirkusovou dílnu s kejklířem Vojtou Vrtkem a koncert v kostele sv. Františka Xaverského.

Samotný koncert se tentokrát konal pod záštitou J. Exc. Mons. Vlastimila Kročila, českobudějovického biskupa a J. Exc. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic, velmistra našeho řádu a českého velkopřevora. Oba se události osobně zúčastnili, společně s ředitelem nemocnice doc. MUDr. Michaelem Goetzem a ředitelkou ZUŠ Open Mgr. Martinou Svobodovou.

Pan biskup rovněž s potěšením kvitoval naši dlouholetou pomoc a pozornost, kterou věnujeme Dětské psychiatrické nemocnici. A my jsme vděční, že naše řádové dílo a službu potřebným můžeme rozvíjet právě zde. Vždyť co může být hezčího, než dětský úsměv?

Festival základních uměleckých škol v DPN Opařany

Placeholder

Velikonoční přání

Placeholder

„Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu.“ (Řím 6)

České velkopřevorství přeje všem milostiplné Velikonoce. Ať vám vzkříšený Pán žehná a v naší nelehké době přinese do vašich srdcí naději, pokoj a stálé zdraví na těle i na duchu.

Christus resurrexit! Resurrexit vere!