Oslj

Pozvánka do DPN Opařany

Placeholder

Požehnané Velikonoce

Placeholder

„Christus Resurréxit! Resurréxit Vere!“

 

Žádná lidská naděje nedovede plně uspokojit touhy lidského srdce. Ježíš Kristus však vstal z mrtvých. Opravdu vstal z mrtvých! Předal nám naději, která je stálá a věrná.

České velkopřevorství vám ze srdce přeje a vyprošuje požehnané a nadějeplné velikonoční svátky!

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenic, velmistr a velkopřevor

Mgr. Kamila Malinská, kancléřka

Uskutečnil se benefiční koncert THEATRUM DOLORIS

Placeholder

V neděli 3. dubna se v kostele sv. Františka u Karlova mostu uskutečnil benefiční koncert THEATRUM DOLORIS na podporu ukrajinských uprchlíků ubytovaných v klášteře Křižovníků s červenou hvězdou v Praze. Děkujeme všem umělcům z řádového sboru Ensemble Lazarus pod vedením Marie Vozkové za jeho uspořádání a nádherné provedení, a také všem hostům za jejich štědré příspěvky.

Záznam koncertu si můžete poslechnout na odkazu níže:

https://www.youtube.com/playlist…

Proběhly rekolekce v Bílině

Placeholder

Během postní doby, kdy se připravujeme na slavení velikonočního tajemství, daleko pozorněji nasloucháme Božímu slovu, věnujeme se více modlitbě a vnitřní usebranosti. Členové Českého velkopřevorství se během postu tradičně účastní rekolekcí, které se tentokráte konaly v Bílině. Rekolekce pod vedením P. Marcina Saje, proběhly v příjemné bratrské atmosféře, za účasti J. Exc. velmistra a velkopřevora, Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic. Hlavní zamyšlení se týkalo NADĚJE, což je téma v současnosti více než aktuální pro každého z nás a znamenalo duchovní posilu pro všechny zúčastněné.

Přes všechno zlé, co se děje v současném světě, přes všechny naše osobní pády, zůstává Ježíš Kristus nadějí lidských dějin. Je to naděje stálá a věrná. Tato naděje neklame, protože Bůh je věrný. Živme v sobě tuto naději a předávejme ji dále!