Oslj

Požehnané Vánoce

Placeholder

 „Syn nám byl dán… Kníže pokoje.“ (Iz 9,5)

České velkopřevorství přeje svým členům, společníkům, přátelům, příznivcům a všem lidem dobré vůle POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, naplněné radostí z narození Spasitele! Kéž se Kristus narodí i v našich srdcích, protože v Kristu přišla Boží láska na svět.

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Uskutečnily se další adventní koncerty

Placeholder

V řádovém kostele Panny Marie ustavičné pomoci a sv. Kajetána se uskutečnily další z ohlášených adventních koncertů.

12. 12. si návštěvníci přišli poslechnout ženský pěvecký sbor HOUFtet, který si připravil program koled. Ty známé si přítomní mohli zazpívat společně se sborem.
15. 12. se do kostela v letošním adventním čase ještě jednou vrátil pěvecký a taneční soubor RUSTICA, pod vedením Tomáše Stavěla. V jejich podání zazněly opět adventní a vánoční písně, z Čech i ze zahraničí.

Oba koncerty zaplnily kostelní lavice návštěvníky a přinesly chvíli zastavení se v očekávání radostné noviny o narození Spasitele. České velkopřevorství děkuje všem sborům za přijaté pozvání i nádherný zážitek!

(Foto Miroslav Hoza)

V Praze se konala Generální kapitula ČVP

Placeholder

V sobotu 14. 12. 2019 se v Praze, v prostorách auly nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, konala řádná Generální kapitula Českého velkopřevorství. Účastníci Generální kapituly, které předsedal IV. český velkopřevor a velmistr řádu J. Exc. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenic, si po úvodní modlitbě vyslechli zprávy bývalých činovníků a velitelů komend a rovněž rekapitulovali významné body jednání Velké mezinárodní generální kapituly, která se na podzim konala ve Varšavě. Následným a nejdůležitějším bodem programu byla budoucí činnost Českého velkopřevorství, kterou v konkrétních krocích představil přítomným sám velkopřevor.

Po ukončení jednání Generální kapituly se v řádovém kostele Panny Marie ustavičné pomoci a sv. Kajetána konala slavná mše svatá spojená s Investiturou. Hlavním celebrantem byl Generální kaplan řádu J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český.

Celá fotogalerie zde

(Foto Miroslav Hoza)

Uskutečnil se Adventní koncert pro DPN Opařany

Placeholder

Pacientům v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany zpříjemnil jeden z prosincových večerů ADVENTNÍ KONCERT, který uspořádalo České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Se svým souborem historických nástrojů MUSICA DA CHIESA vystoupili P. Jaroslav Konečný a Michael Verner. S historickými nástroji však oba interpreti nezanevřeli na moderní hudbu a připravili si pro koncert i čistě moderní skladby s kytarou a klávesami.

České velkopřevorství velice děkuje P. Jaroslavu Konečnému a Michaelu Vernerovi za toto báječné vystoupení, které jak věříme, potěšilo všechny přítomné mladé pacienty.

Krátký záznam z koncertu je možno shlédnout zde: Adventní koncert pro DPN Opařany

(Foto Kamila Malinská)