Oslj

Čtení v Opařanech s Jiřím Strachem

Placeholder

Osmý den na cestě do Santiaga

Placeholder

Skupina poutníků z Camina na kolečkách, nad kterým české velkopřevorství převzalo patronát, má za sebou týden putování a v nohou i kolečkách přes 160 kilometrů. Dnes, ve čtvrtek 18. května, jsou na cestě osmý den. Včera absolvovali v nepříznivém počasí a prudkém větru trasu z historického Burgosu do Hornillos del Camino. Předpověď počasí není moc optimistická. Držíme jim palce!
Více informací najdete na Facebooku Camino na kolečkách, odkud máme i následující fotografie. Aktuální polohu Honzy Duška a jeho přátel můžete sledovat na této mapě.

Foto: Camino na kolečkách

Camino na kolečkách startuje

Placeholder

Ve středu 10. května vyrazil na start svojí pouti do Santiaga de Compostela Honza Dušek se svými přáteli z podpůrného týmu. Letecký přesun i cesta doprovodného vozidla do Španělska proběhly bez problémů a poutníci se mohou vydat na cestu. Camino na kolečkách z Logroňa do Santiaga má délku 633 kilometrů a Honza Dušek, který trpí progresivní formou roztroušené sklerózy, ho absolvuje na elektrickém vozíku. Návrat je plánován na 13. června. Pěšky s ním půjdou také jeho devítiletý syn Jenda, poutník Petr Hirsch (organizátor cesty), režisérka Eva Toulová a kameramani  Tomáš Lénárd a Vítek Kohout, kteří během cesty natočí materiál na dokumentární film Camino na kolečkách. Ten by již na podzim měla do kin uvést distribuční společnost Panonia Entertainment.

Před zahájením této pouti byla nutná mnohaměsíční příprava. Na serveru HitHit proběhla velice úspěšná kampaň, díky které se podařilo během krátké doby získat přes 200 000 korun. Na pouť Honzy Duška tam přispěly různými částkami téměř tři stovky dobrodinců.

Patronem pouti se stalo České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, které mimo zmíněnou kampaň přispělo částkou 30 000 Kč, zajistilo výrobu poutnických triček a tisk propagačních kartiček s informací o smyslu Camina na kolečkách v češtině a španělštině a s kresbou sv. Jakuba Staršího, jehož autorem je herold řádu Zdirad J. K. Čech.

V úterý 2. 5. přijal poutníky kardinál Dominik Duka a udělil jim požehnání na jejich cestu. Audience se zúčastnili také někteří členové řádu. Kancléř českého velkopřevorství Petr Řehoř předal Janu Duškovi a Petru Hirschovi dekrety, kterými byli přijati za přidružené členy řádu (CompLJ), a symbolické zelené křížky. Herold Zdirad Čech věnoval Janu Duškovi originál kresby sv. Jakuba Staršího.

Na tiskové konferenci v Arcibiskupském paláci byl smysl Camina na kolečkách představen novinářům. Hlavním smyslem pouti i chystaného filmu je zvýšení povědomí o roztroušené skleróze a poskytnutí naděje pacientům s touto diagnózou, že život na vozíku nekončí. Kromě toho chtějí účastníci pouti podpořit Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem, jediné jediné zařízení v Česku zaměřené na komplexní péči o lidi s tímto nevyléčitelným onemocněním. Honza Dušek se navíc stal ambassadorem a propagátorem projektu SeniAngel, tlačítka, kterým si může senior nebo zdravotně postižený člověk přivolat pomoc v případě nouze. Zařízení nabízí olomoucká společnost FT Technologies, která zajistí všem zájemcům možnost sledování Camina na kolečkách prostřednictvím internetu – každé Honzovo zmáčknutí SOS tlačítka se zaznamená na mapě. Kromě toho budou na www.caminonakoleckach.cz  zveřejňovány záběry z kamery umístěné na Honzově vozíku.

Přejeme hodně sil a požehnanou cestu do Santiaga de Compostela!

„Pokřik“ účastníků a příznivců Camina na kolečkách je k poslechu a vidění zde.

Fotografie: Martina Řehořová (Člověk a víra) a Facebook Camino na kolečkách

Pouť lazariánů do Polska

Placeholder

Počátkem května se skupina členů českého velkopřevorství vydala do Jasné Hory a připojila se ke dvěma milionům mariánských poutníků, kteří se každoročně a nepřetržitě modlí před milostiplným obrazem Černé Madony. Pouti se zúčastnili velmistr řádu Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz s manželkou, bailli Ondřej Vanke, kancléř Petr Řehoř, csr. Lenka Šalamoun a P. Marcin Saj.

Polské velkopřevorství Řádu sv. Lazara bylo jako samostatná národní jurisdikce vyhlášeno na Velké generální kapitule v Římě v říjnu 2016. Tehdy vznikla myšlenka poděkovat při řádové pouti patronce Polska, do jejíchž rukou byly vkládány modlitby za budoucí velkopřevorství Polonia – Panně Marii Čenstochovské. Proto se k pouti rádi připojili také zástupci českého velkopřevorství, které polským lazariánům tvořilo posledních sedm let před jejich osamostatněním zázemí pro rozvoj.

Pouť začala v pátek 5. května vigílií v kapli jasnohorské baziliky. Promluva Mons. Józefa Bara, SChLJ, byla vynikající podporou čtyř postulantů i všech přítomných rytířů a dam. Po vigílii stanuli poutníci tváří v tvář zázračnému obrazu Panny Marie. Řádoví duchovní sloužili mši svatou, po níž čenstochovský metropolita, arcibiskup Václav Depo, udělil věřícícm ve zcela zaplněné bazilice večerní požehnání, které bylo přenášeno v celonárodním vysílání polskou televizí. Společné modlitby a mariánské písně tisíců věřících vytvořily působivou atmosféru, která českým poutníkům napomohla k poznání hluboké zbožnosti bratrského národa. Arcibiskup Václav Depo se poté setkal s velmistrem řádu Janem hrabětem Dobrzenským z Dobrzenic, hovořil s ním o rozvoji řádu v Polsku a požádal o vyřízení srdečného pozdravu členům českého velkopřevorství.

V sobotu 6. května proběhla první samostatná řádová investitura polského velkopřevorství. Po přijetí postulantů následovalo povýšení některých spolubratrů. Komturskou hvězdu církevního komtura (ECLJ) obdrželi Mons. Józef Bar, SChLJ, soudní vikář v Přemyšli, a Mons. Józef Kubalewsky z Bydgoště. Dále byl do řádu přijat biskup Stanisław Jamrozek, světící biskup v Přemyšli a duchovní rádce podkarpatské komendy, nositel církevního velkokříže. Poprvé byl udílen také záslužný kříž krále Vladislava III. Varnenčika (obdoba českých záslužných křížů Pro Fide et Merite). Nejvyšším stupněm, komturským křížem s hvězdou, byl dekorován velmistr Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz, bailli Ondřej Vanke obdržel komturský stupeň a kancléř Petr Řehoř rytířský stupeň tohoto ocenění za zásadní zásluhy o vznik polského velkopřevorství.

Rozhovory s polskými spolubratry byly také věnovány plánům rozvoje řádového díla v Polsku, společným česko-polským setkáním, strategickým krokům celého řádu i přípravě Velké generální kapituly, která se již v roce 2019 uskuteční právě v Polsku.

Ondřej F. Vanke, bailli českého velkopřevorství