Oslj

Mše svatá za Ludvíka XVI.

Placeholder

Ve výroční den jeho popravy byla v našem hlavním řádovém kostele Panny Marie Matky Ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Praze slavena zádušní mše svatá za francouzského krále a 42. velmistra Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, Jeho královskou Výsost Ludvíka XVI. Celebroval P. Zachariáš Tomáš Kristek, O.Praem.

Requiem æternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. +

Atavis et Armis!

ČVP oslavilo sv. Basila

Placeholder

Ve čtvrtek 7. ledna byla v hlavním řádovém kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Praze slavena mše svatá ke cti sv. Basila Velikého, patrona řádu, kterou již tradičně začíná nový řádový rok Českého velkopřevorství.
Slavnostním celebrantem byl R. D. Stanislav Přibyl, rektor chrámu Páně Panny Marie Nanebevzaté na Karlově, za asistence jáhna Jiřího Ignáce Laňky, SChLJ. Mši svatou hudebně doprovodili Karel Chudý na varhany a Dorothea Chudá na hoboj a zpěvem. Atavis et Armis!

Pozvánka na mši svatou

Placeholder

Videozáznam ze slavnosti sv. Lazara Jeruzalémského

Placeholder

Videozáznam ze slavnosti, která se konala 17. 12. 2020 v řádovém kostele Panny Marie matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, naleznete zde: Slavnost sv. Lazara Jeruzalémského