Oslj

ČVP uctilo sv. Kajetána z Thiene

Placeholder

Dne 7. srpna 2020 jsme v našem řádovém kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána oslavili slavnou mší svatou patrona kostela – sv. Kajetána z Thiene.  V 16.30 započala společná modlitba posvátného růžence a po ní z kůru zazněly fanfáry.  Přesně v 17.00 vyšel ze sakristie Jeho Milost Jiří Hladík,  probošt katedrály v Litoměřicích, s asistencí.  První kadidlo, za ním řádová dáma Lenka Šalamoun nesla kříž, za ní dva ministranti, dva jáhni  a dva nekoncelebrující kněží: P. Piotr Nowicki, C.Ss.R. a P. Zachariáš Tomáš Kristek, O.Praem. Za zpěvu písně ke sv. Kajetánu se průvod ubíral kostelem plným Božího lidu směrem k hlavnímu oltáři. Bylo pěkné vidět zástup řeholních sester. Ve svém kázání připomněl J.M. Jiří Hladík nejen životopis sv. Kajetána, ale také jeho propojení s dnešním světem. Po mši svaté byl okouřen oltář sv. Kajetána a na závěr bylo udělenou svátostné požehnání. Po mši svaté se konalo setkání v sakristii s občerstvením. Mši svatou doprovázely z kůru nejen varhany, dvě trubky, ale také sólistka. Dojetí bylo cítit hlavně při písní k obětování. Podle reakcí věřících se poutní slavnost opravdu povedla.

Bohoslužba ke cti Bl. Dominika Metoděje Trčky

Placeholder

Zápis z Generální kapituly OSLJ – B, 2019

Placeholder

Zápis z jednání Generální kapituly Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, která se uskutečnila v prosinci 2019, v Praze.

 

ČVP oslavilo sv. Alfonse Maria de Liguori

Placeholder

V neděli 2. srpna jsme v našem řádovém kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, oslavili svátek sv. Alfonse Maria de Liguori, zakladatele kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Hlavním celebrantem byl P. Piotr Nowicki, C.Ss.R. ze Svaté Hory, který pronesl i slavnostní kázání. Účast zbožného lidu byla jako vždy hojná.