Oslj

Setkání lazariánů

Placeholder

Na pozvání J. Exc. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic, velmistra a českého velkopřevora, se v sobotu uskutečnilo neformální setkání členů Českého velkopřevorství. Zahájeno bylo mší svatou, celebrovanou duchovním převorem J. M. Jiřím Hladíkem, O.Cr., ECLJ.

„Kristus proměnil kříž z nástroje krutého umučení v nástroj věčné spásy. Nebojme se vzít si svůj kříž,“ řekl ve své homilii. Nést kříž jsme povoláni i v našem řádu. Neseme ho v rámci našich životů i v řádové symbolice na znamení vyznání naší víry. A jako připomínku, že své kříže nesou i naši bližní.

Pomáhat potřebným nést jejich kříž je trvalým posláním našeho řádu a bylo rovněž i předmětem odpolední diskuse celého setkání. Činnost ČVP v posledních měsících zhodnotila jeho kancléřka Dame Kamila Malinská, DCLJ. České velkopřevorství pokračuje v pomoci malým pacientům opařanské Dětské psychiatrické nemocnice a rozhodlo se podpořit uprchlíky a oběti války na Ukrajině. Do této pomoci se rovněž bohatě zapojily i další národní jurisdikce celého řádu.

Děkujeme za tento společně strávený čas a našemu velmistrovi za rodinné prostředí a zázemí, které pro nás připravil v Chotěboři.

Queen Elizabeth II. 1926 – 2022

Placeholder

České velkopřevorství se zarmoucením přijalo smutnou zprávu o smrti Jejího Veličenstva královny Alžběty II., která svou statečností, pracovitostí a oddaností službě byla inspirací i členům našeho starobylého řádu.

Jeho Excelence velmistr a velkopřevor, Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenic, vyjadřuje nejhlubší soustrast Jeho Veličenstvu králi Charlesi III. i celému lidu Spojeného království a zemí Commonwealthu.

Odpočinutí věčné, dej jí Pane, a světlo věčné, ať jí svítí. Ať odpočine ve svatém pokoji. Amen.

Nový duchovní protektor řádu

Placeholder

J. Ex. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenic dnes jmenoval nového duchovního protektora a generálního kaplana Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Bude jím J. Em. Antoine kardinál Kambanda, arcibiskup Kigali ve Rwandě. Ve funkcích bude nástupcem Dominika kardinála Duky, který odstoupil začátkem minulého roku.

Kardinál Kambanda se narodil 10. listopadu 1958. Po studiích byl vysvěcen na kněze 8. září 1990 papežem Janem Pavlem II. Následně pokračoval ve studiích v Římě, kde dosáhl doktorátu teologie. Roku 1994 byla celá jeho rodina vyvražděna v rámci rwandské genocidy.

Roku 2013 byl jmenován sídelním biskupem v Kibungu, o pět let později pak arcibiskupem v Kigali. 25. října 2020 jej papež František jmenoval kardinálem. Současně působí také v Kongregaci pro evangelizaci národů a Kongregaci pro katolickou výchovu.

Jeho dnešní jmenování je posilou především pro misijní a charitativní část našeho řádu působícího na území Afriky.

Jeho Eminenci gratulujeme, provázíme jej v modlitbě, a těšíme se na spolupráci.

Atavis et Armis!

ČVP uctilo sourozence z Betánie

Placeholder

(Foto: Flickr.com)

České velkopřevorství dnes uctilo památku svatých sourozenců z Betánie, Marty, Marie a Lazara.

Víme, že Ježíš k nim často přicházel a patřili mezi jeho blízké přátele. Oni sami byli pro Krista otevření ve svém srdci. Mít otevřené srdce pro druhé je největší dar, který může člověk nabídnout. Pokud nalezneme v srdci dostatek místa pro Krista, budeme mít vždy i dostatek sil být darem pro druhé.

Bože, dej, ať dle příkladu svatých sourozenců z Betánie, věrně sloužíme Kristu ve svých bratřích.

„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.“ Jan 15:13