Oslj

Zrušeny bohoslužby v Kostele sv. Kajetána

Placeholder

Drazí bratři a sestry v Kristu, milí návštěvníci, 

z důvodu karanténních nařízení vlády ČR jsou v řádovém Kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána – do odvolání zrušeny všechny bohoslužby, mše svaté i benefiční akce spojené s řádovou činností. 

Buďte však ujištěni, že naši řádoví kněží na vás budou pamatovat během soukromých mší svatých i osobních modliteb! 

Taktéž vás bratrsky zveme ke společné modlitbě naší řádové kající pobožnosti v dobách nakažlivých nemocí, prostřednictvím které můžeme zůstat spojeni v Kristu i z našich domovů. Pobožnost naleznete zde.

České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského 

MODLITBY KAJÍCÍ POBOŽNOSTI V DOBÁCH NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ

Placeholder

Pozvánka ke slavnosti sv. Josefa

Placeholder

ČESKÉ VELKOPŘEVORSTVÍ VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO

při kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána

si Vás dovoluje pozvat ve čtvrtek dne 19. března 2020 v 17hod. ke slavnosti sv. Josefa,

snoubence nejblahoslavenější Panny Marie

Slavnostní kázání drží P. Mgr. Piotr Józef Nowicki CSsR, farní vikář farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora. Mši svatou dle Římského misálu z roku 1962 slouží P. Zachariáš T. Kristek O.Praem., farní vikář u kostela sv. Ludmily, Praha – Vinohrady

Nerudova 247/22, Praha 1 – Malá Strana

Postní doba v kostele sv. Kajetána

Placeholder

Kristus je „stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8). 

České velkopřevorství srdečně zve k návštěvě Kostela Panny Marie ustavičné pomoci a sv. Kajetána, kde se v průběhu postní doby budou pravidelně konat pobožnosti křížové cesty. 

První křížovou cestu povede 3. března 2020 od 16:15 – P. Mgr. Zachariáš Tomáš Kristek, O. Praem. Další křížové cesty budou každé úterý od 16:15. Následovat bude mše svatá od 17 hodin.

19. března 2020 bude od 17 hodin sloužena slavná mše svatá podle misálu z roku 1962 (v tzv. mimořádné formě římského ritu). Mši svaté bude předcházet modlitba posvátného růžence v 16.30.