Oslj

Boží Tělo v kostele sv. Kajetána

Placeholder

V neděli 14. června, po Božím Těle, jsme také v našem řádovém kostele Panny Marie Ustavičné pomoci a sv. Kajetána oslavili tento krásný katolický svátek. Po slavné mši svaté, kterou celebroval P. Zachariáš Tomáš Kristek; O.Praem, se konalo procesí se zastaveními u čtyřech oltářů. Nazdobený kostel, družičky, věnečky, kostel provoněný kadidlem, překrásná hudba, zbožný lid. To vše náš kostel měl a mohli jsme tak uctít touto slavností našeho Pána Ježíše Krista. Děkujeme všem, kteří se na přípravách podíleli.

LAČ