Oslj

Další kurzy první pomoci a setkání lazariánů

Placeholder

V srdečné a rodinné atmosféře se uskutečnilo novoroční setkání členů Českého velkopřevorství, kterému laskavě poskytla zázemí Brněnská komenda a P. Wit Marciniec, OSA, v prostorách Augustiniánského opatství. Otec Wit rovněž sloužil mši svatou, která setkání předcházela.

Během diskuse o naplňování řádového díla byla všemi přítomnými oceněna prezentovaná činnost Brněnské komendy, která nyní realizuje další rekvalifikační kurz První pomoci, s akreditací od Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, p.o.

První pomoc je pomoc, která se poskytuje zraněnému nebo nemocnému člověku, před příjezdem záchranné služby nebo profesionálních zdravotníků. Rychlá reakce tím nejvhodnějším způsobem může zabránit vážným zdravotním komplikacím nebo dokonce zachránit život. V krizové situaci je pak nutné, aby člověk poskytující první pomoc jednal správně bez dlouhého přemýšlení nebo zjišťování informací. To vše je nejen teoreticky, ale také prakticky nacvičováno během kurzu.

(Foto Martina Tesaříková, Jan Hora, Pavel Ondráček)