Oslj

Generální kapitula poprvé v Ostravě

Placeholder

Členové Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se v sobotu 22. září 2018 sešli na řádném výročním zasedání Generální kapituly, vrcholného orgánu velkopřevorství.

Generální kapitula se poprvé v historii velkopřevorství konala v Ostravě, na pozvání biskupa ostravsko-opavského Františka Václava z Lobkowicz, O. Praem., GCLJ-J, který je současně duchovním převorem českého velkopřevorství. Jednání předsedal český velkopřevor a současný velmistr řádu Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenic, GCLJ-J. Účastníci kapituly schválili Výroční zprávu českého velkopřevorství za rok 2017 včetně zprávy o hospodaření, vyslechli zprávu špitálníka o uskutečňovaném řádovém díle ve zdravotní a sociální oblasti, zprávy dalších představených řádu a informace o činnosti jednotlivých územních komend.

Odpoledne proběhla v katedrále Božského Spasitele na náměstí Monsignora Šrámka slavnostní mše svatá, kterou sloužil otec biskup František Lobkowicz společně s dalšími řádovými duchovními. V průběhu mše svaté se uskutečnila řádová investitura, tedy slavnostní přijímání nových a povýšení zasloužilých členů řádu. Do řádu bylo přijato pět nových členů, jeden současný člen byl pasován na rytíře a několik dalších bylo povýšeno nebo obdrželo záslužná vyznamenání.

FOTO: Martina Řehořová, Člověk a víra

Fotogalerie z řádové investitury 
Fotogalerie z vigilie postulantů

Zpráva v Katolickém týdeníku