Oslj

Jan Dobrzenský zvolen velkopřevorem

Placeholder

Velká rada OSLJ – B s radostí oznamuje, že dne 13. 3. 2023 byl na řádně svolané Generální kapitule dle hlavy V. čl. 24) odst. 2) platných stanov OSLJ – B za masové účasti kapitulárů jednohlasně a jednomyslně zvolen velkopřevorem OSLJ-B

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz

Našemu staronovému velkopřevorovi blahopřejeme k jednoznačné podpoře členské základny a do dalších let v úřadě mu přejeme pevné zdraví a rozhodnost a sílu, kterou již tolikrát v minulosti osvědčil. Těšíme se, že pod jeho vedením budeme moci konečně pokračovat v práci na slibně se rozvíjejících charitativních projektech.

ATAVIS ET ARMIS!