Oslj

Nový duchovní protektor řádu

Placeholder

J. Ex. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenic dnes jmenoval nového duchovního protektora a generálního kaplana Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Bude jím J. Em. Antoine kardinál Kambanda, arcibiskup Kigali ve Rwandě. Ve funkcích bude nástupcem Dominika kardinála Duky, který odstoupil začátkem minulého roku.

Kardinál Kambanda se narodil 10. listopadu 1958. Po studiích byl vysvěcen na kněze 8. září 1990 papežem Janem Pavlem II. Následně pokračoval ve studiích v Římě, kde dosáhl doktorátu teologie. Roku 1994 byla celá jeho rodina vyvražděna v rámci rwandské genocidy.

Roku 2013 byl jmenován sídelním biskupem v Kibungu, o pět let později pak arcibiskupem v Kigali. 25. října 2020 jej papež František jmenoval kardinálem. Současně působí také v Kongregaci pro evangelizaci národů a Kongregaci pro katolickou výchovu.

Jeho dnešní jmenování je posilou především pro misijní a charitativní část našeho řádu působícího na území Afriky.

Jeho Eminenci gratulujeme, provázíme jej v modlitbě, a těšíme se na spolupráci.

Atavis et Armis!