Oslj

Nový litoměřický biskup

Placeholder

(Foto: wikipedia.cz: Martin Davídek)

V sobotu 23. prosince 2023, jmenoval papež František nového biskupa Diecéze litoměřické. V pořadí 21. biskupem litoměřickým se stal otec Stanislav Přibyl, současný generální sekretář České biskupské konference a administrátor poutního místa Horní Police v litoměřické diecézi.

České velkopřevorství přeje a vyprošuje novému litoměřickému biskupovi hojnost Božího požehnání v jeho náročné pastýřské službě.

*P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR se narodil 16. listopadu 1971 v Praze – Strašnicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Po maturitě nastoupil do noviciátu v polské Lubaszowé (1990–1991) a následně složil řeholní sliby v kongregaci redemptoristů. V letech 1991–1996 studoval na KTF UK a zároveň absolvoval formaci v pražském Arcibiskupském semináři. Po vysvěcení na kněze v roce 1996 byl farním vikářem na Svaté Hoře (1996–1999) a farářem tamtéž (1999–2008). V letech 2002–2011 zastával úřad provinciála pražské provincie redemptoristů. Od 1. října 2016 pracuje jako generální sekretář České biskupské konference.