Oslj

Nový velmistr řádu

Placeholder

Během mimořádné Velké generální kapituly v Belgii byl zvolen novým 51. velmistrem princ François d’Orléans, hrabě z Dreux. V čele řádu tak vystřídal českého velkopřevora Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic, kterému vyjadřujeme vděčnost a poděkování za jeho mnohaletou službu našemu společenství.

Našemu novému velmistrovi vyprošujeme Boží požehnání a obnovujeme slib loajality královskému domu Francie.

Atavis et Armis!