Oslj

Organizace mezinárodního OSLJ

 

Ústavní listina

Špitální rytíři sv. Lazara se původně řídili řeholí sv. Basila.

Ve 12. století se začali řídit řeholí sv. Augustina. Exemplář tohoto kodexu z počátku 14. století, v němž jsou sdruženy náboženské, špitální a vojenské činnosti Řádu, byl objeven v jedné velmi staré švýcarské komendě.

V roce 1649 spatřila světlo světa tištěná verze řehole a stanov, jež brala zřetel na změny, ke kterým v Řádu došlo v předchozích dvou stoletích a na připojení Řádu Panny Marie hory Karmel. Určitým rytířům bylo dovoleno se ženit, život v komendě byl méně regulován a byla zavedena praxe individuální spirituality založené na denní četbě hodinek. Tato řehole a stanovy platily až do roku 1830.

Ve druhé polovině 19. století se rytíři sv. Lazara řídili Základními stanovami, přijatým Radou důstojníků a Patriarchou-protektorem.

V roce 1933 byla pravidla znovu upravena v duchu moderní reality. Byla vytvořena hodnost Řádové dámy v upomínku na dávné sestry sv. Lazara, které se staraly o malomocné a dále pravidla statusu ortodoxních, anglikánských a protestantských rytířů. Vývoj v následujících desetiletích si vynucoval další a další změny.

Řád sv. Lazara je nyní definován a řízen Ústavní listinou, přijatou v Praze 21. září 2006. Tento dokument zachovává autentického ducha řádu, založeného na spiritualitě, dobročinnosti a tradici a umožňuje mu správnou funkci ve 21. století ku prospěchu jeho členů a těch, kterým slouží. Ústavní listina je veřejným dokumentem sepsaným ve francouzštině, oficiálním jazyce Řádu.

Pro stažení textu Ústavní listiny ve formátu PDF klikněte na následující odkazy:

francouzský originál

český překlad

anglický překlad

 

Velké magisterium

velmistr:  J. Exc. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, Česká republika

předseda Řádové vlády: J. K. V. princ Charles‐Philippe d’Orléans, Francie

velký kapitulář: J. Exc. chev. pplk. Philippe Jourdain, Francie

velký kancléř: J. Exc. chev. Thierry Pauquet de Villejust

velký sekretář: J. Exc. chev. Matthew Jackson, Velká Británie

velký pokladník:  J. Exc. chev. Nigel Sterland, Velká Británie

velký špitálník:  J. Exc. dame Kamila Malinská, Česká republika

velký maršál (ceremoniář): J. Exc. chev. Audry Huguet du Lorin, Francie

velký návštěvník: J. Exc. chev. Damien van Bellinghen, Belgie

duchovní velkopřevor: The Rt. Rev. Abbot Bernard Lorent O.S.B., Velká Británie

 

Řádová vláda

předseda: J. K. V. princ Charles‐Philippe d’Orléans, Francie

chev. Anthony Dickenson, Velká Británie

chev. Damien van Bellinghen, Belgie a Lucembursko

dame Kamila Malinská, Česká republika

chev. Giovanni Ferrara, Itálie

chev. Jean‐Pierre Campana, Monako

chev. Wolfgang Breitenthaler, Černá Hora

chev. Martino Neuman, Nizozemí

chev. Francisco Fonseca da Silva, markýz z Ervededa, Portugalsko

chev. Abel de Lacerda, hrabě z Ribadouro, portugalsky mluvící africké země

chev. Enrique Castelló Soler, Španělsko

chev. Peter von Jess, USA

chev. Krzysztof Polasik-Lipiński, Polsko

chev. Jean-Sébastien Robine, Švýcarsko

chev. Chevalier Tibor Csaszar, Maďarsko

 

Ústavní rada

chev. Jan Anema, Nizozemí

chev. hrabě Paolo Vandelli‐Bulgarelli, Itálie

chev. Lt-Col Phillipe Jourdain, Francie

 

Zvláštní poradci

hlavní poradce: chev. Bruce Sebree

zvláštní poradce pro Balkán: chev. Wolfgang Breitenthaler

 

Koordinace zemí střední a východní Evropy – skupina V4

J. E. chev. Ondřej Vanke, Česká republika

 

Komise pro komunikaci

J. K. V. princ Charles‐Philippe d’Orléans, Francie

chev. Matthew Jackson, Velká Británie

 

Komise pro insignie

chev. Martin Thacker, baron z Fetternearu

chev. Lt-Col Phillipe Jourdain, Francie

 

Zásobovací důstojník 

J.E. chev. Damien van Bellinghen

 

Kaplan magisteria

Rev. Fr. Simon Henry