Oslj

Organizace OSLJ-Bohemia

 

České velkopřevorství je tvořeno třemi komendami (pražskou, moravskou
a slovenskou) a třemi delegacemi (severočeskou, západočeskou a jihočeskou).

Velká rada Českého velkopřevorství

Prapor Pražské komendy

Prapor Pražské komendy

Prapor Moravské komendy

Prapor Moravské komendy

Prapor Severočeské delegace

Prapor Severočeské delegace

 

 

 

 

 

 

 

 

Velitel Pražské komendy: chev. Michal Zahálka, KLJ
Velitel Moravské komendy, právník a sekretář ČVP: chev. Zdeněk Kučera, KLJ
Velitel Západočeské delegace: cfr. Petr Vavřík, BLJ
Sekretář Jihočeské delegace: cfr. Jan Adámek, SBLJ

Velitel Slovenské komendy: chev. Radovan Ocsovay, KCLJ
Slovenskou komendu spravuje České velkopřevorství do doby, než jí růst členské základny umožní stát se samostatnou jurisdikcí.