Oslj

Organizace OSLJ-Bohemia

 

České velkopřevorství je tvořeno třemi komendami (pražskou, moravskou
a slovenskou) a dvěma delegacemi (západočeskou a jihočeskou).

Adresa: Riegrova 1, 583 01 Chotěboř,    e-mail:  velmistr.jan@gmail.com

Prapor Pražské komendy

Prapor  pražské komendy

Prapor Moravské komendy

Prapor moravské komendy

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenskou komendu spravuje české velkopřevorství do doby, než jí růst členské základny umožní stát se samostatnou jurisdikcí.