Oslj

P. Milan Badal odešel k Pánu

Placeholder

ENGLISH VERSION

V neděli 24. března, na 3. neděli postní, odešel k Pánu J. M. Mgr. Milan Badal, ECLJ, kněz, publicista a pedagog, administrátor farnosti Hostivice, ředitel vnějších vztahů Arcibiskupství pražského, osobní kaplan a dlouholetý přítel kardinála Dominika Duky.

Za totality se Milan Badal tajně stal členem dominikánského řádu, podílel se na samizdatovém vydávání křesťanské literatury, po roce 1989 pomáhal založit nakladatelství Petrov. Osm let byl šéfredaktorem Katolického týdeníku, později působil v Radě České televize a v Radě Českého rozhlasu.

Do Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského byl přijat v roce 2011 v hodnosti církevního komtura. Aktivně se podílel na činnosti řádu, v roce 2016 mu byl udělen záslužný kříž českého velkopřevorství „Pro Fide et Merite“. V březnu 2018 vedl hlavní program postní duchovní obnovy pro členy řádu v Hejnicích.

Milan Badal rád nazýval věci pravými jmény, byl vtipným glosátorem aktuálního dění, autorem přímočarých kázání a v neposlední řadě vynikajícím kuchařem, hostitelem a velkým gurmetem. Mnoho let, až do posledních dní se obětavě staral o svoji nyní šestadevadesátiletou maminku.

V prosinci 2018 byl P. Milan Badal jmenován nesídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně. V poslední době musel byl hospitalizován. Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka mu při své návštěvě v nemocnici 24. března předal kanovnický biret a v odpoledních hodinách téhož dne, zaopatřen všemi svátostmi, otec Milan zemřel.

Řádová zádušní mše svatá se koná v úterý 26.  března v 17.00 v řádovém kostele sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze. Requiescat in pace!

FOTO: Martina Řehořová a Lucie Horníková, Člověk a víra