Oslj

Poslední rozloučení s J. M. Milanem Badalem

Placeholder

V pátek 29. března se v kostele sv. Jakuba v Hostivici konala mše svatá za J. M. Milana Badala, ECLJ, kanovníka karlštejnského, administrátora hostivické farnosti a ředitele vnějších vztahů Pražského arcibiskupství. Mši svatou sloužil J. Em. Dominik kardinál Duka společně s deseti dalšími duchovními. O životních osudech a postojích Milana Badala promluvil po biblických čteních Mons. prof. Petr Piťha. V závěru mše svaté se o své vzpomínky na zesnulého podělili tři z jeho přátel.

Po modlitbě, kterou pronesl řádový duchovní P. Pavel Porochnavec,  ECLJ, vynesli členové Řádu sv. Lazara Jeruzalémského s doprovodem farníků, přátel a blízkých zesnulého rakev z kostela na náměstí do pohřebního vozu.  P. Milan Badal bude pohřben v obci Mokré u Opočna, odkud pocházel.

Requiescat in pace!