Oslj

Pouť na křídlech pomoci

Placeholder

V sobotu 16. června se na Svaté Hoře u Příbrami konala 1. arcidiecézní pouť „Na křídlech pomoci“, jejímž cílem bylo propojit pomáhající katolické organizace a jejich nemocné a trpící. Pouť pořádalo Arcibiskupství pražské a české velkopřevorství bylo jedním ze spolupořadatelů. Mši svatou celebroval Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, mezi koncelebranty byli velmistr křižovníků P. Josef Šedivý, O. Cr. a arcibiskupský vikář pro charitu P. Stanislaw Góra.

Společně se zástupci mnoha charitativních organizací a řádů se na Svatou horu vydala také skupina poutníků z českého velkopřevorství včetně rodinných příslušníků – chev. Petr Řehoř, chev. Zdirad Čech, spolusestra JUDr. Lenka Šalamoun a chev. Zdeněk Kučera. Připojila se také MUDr. Iva Hodková, CompLJ, ředitelka Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech, společně s několika pacientkami, pro které byla účast na pouti nezapomenutelným zážitkem.

chev. Zdeněk Kučera, KLJ, velitel moravské komendy

FOTO:  Člověk a víra – Martina Řehořová a Martin Myslivec

Celá fotogalerie na portálu Člověk a víra