Oslj

Požehnané Vánoce

Placeholder

 „Syn nám byl dán… Kníže pokoje.“ (Iz 9,5)

České velkopřevorství přeje svým členům, společníkům, přátelům, příznivcům a všem lidem dobré vůle POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, naplněné radostí z narození Spasitele! Kéž se Kristus narodí i v našich srdcích, protože v Kristu přišla Boží láska na svět.

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.