Oslj

Pozvánka ke slavnosti sv. Josefa

Placeholder

ČESKÉ VELKOPŘEVORSTVÍ VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO

při kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána

si Vás dovoluje pozvat ve čtvrtek dne 19. března 2020 v 17hod. ke slavnosti sv. Josefa,

snoubence nejblahoslavenější Panny Marie

Slavnostní kázání drží P. Mgr. Piotr Józef Nowicki CSsR, farní vikář farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora. Mši svatou dle Římského misálu z roku 1962 slouží P. Zachariáš T. Kristek O.Praem., farní vikář u kostela sv. Ludmily, Praha – Vinohrady

Nerudova 247/22, Praha 1 – Malá Strana