Oslj

Proběhly rekolekce v Bílině

Placeholder

Během postní doby, kdy se připravujeme na slavení velikonočního tajemství, daleko pozorněji nasloucháme Božímu slovu, věnujeme se více modlitbě a vnitřní usebranosti. Členové Českého velkopřevorství se během postu tradičně účastní rekolekcí, které se tentokráte konaly v Bílině. Rekolekce pod vedením P. Marcina Saje, proběhly v příjemné bratrské atmosféře, za účasti J. Exc. velmistra a velkopřevora, Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic. Hlavní zamyšlení se týkalo NADĚJE, což je téma v současnosti více než aktuální pro každého z nás a znamenalo duchovní posilu pro všechny zúčastněné.

Přes všechno zlé, co se děje v současném světě, přes všechny naše osobní pády, zůstává Ježíš Kristus nadějí lidských dějin. Je to naděje stálá a věrná. Tato naděje neklame, protože Bůh je věrný. Živme v sobě tuto naději a předávejme ji dále!