Oslj

Putování do Santiaga

Placeholder

Už ve starověku putovali první křesťané do míst, kde přebýval Ježíš Kristus a konal zde zázraky. Později křesťané pravidelně putovali ke hrobům mučedníků a modlili se zde. A tak vznikla tradice křesťanských poutí. Motivy věřícího vykonat tuto cestou mohou být různé: vyprosit si zázrak uzdravení, jako cesta pokání, touha prohloubit nebo obnovit svoji víru… Každá taková cesta byla nejenom namáhavá, ale mnohdy i nebezpečná. Poutník musel počítat s tím, že se vydá nejenom na cestu ke svatému místu, ale rovněž i na zpáteční cestu.

I historie našeho řádu je pevně spjata s křesťanskými poutěmi. Naši předkové se rozhodli pro poslání chránit křesťanské poutníky na jejich cestě Svatou zemí a pečovat o ně. Činnost Řádu sv. Lazara se v průběhu staletí vyvíjela a charitativní rozměr řádu získal jinou formu. Ale křesťanských poutí se členové řádu stále rádi účastní, byť již jako samotní poutníci.

Náš spolubratr Jiří Karel Hladík se rozhodl vykonat Svatojakubskou pouť, k ostatkům sv. Jakuba Staršího a vyrazil do španělského Santiago de Compostela, odkud všem zaslal srdečný pozdrav. Věříme, že mu tato cesta byla celoživotním zážitkem a přejeme, aby mu ještě dlouho po návratu přinášela hojnost Božích milostí.