Oslj

Queen Elizabeth II. 1926 – 2022

Placeholder

České velkopřevorství se zarmoucením přijalo smutnou zprávu o smrti Jejího Veličenstva královny Alžběty II., která svou statečností, pracovitostí a oddaností službě byla inspirací i členům našeho starobylého řádu.

Jeho Excelence velmistr a velkopřevor, Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenic, vyjadřuje nejhlubší soustrast Jeho Veličenstvu králi Charlesi III. i celému lidu Spojeného království a zemí Commonwealthu.

Odpočinutí věčné, dej jí Pane, a světlo věčné, ať jí svítí. Ať odpočine ve svatém pokoji. Amen.