Oslj

Řád převzal klíč od kostela svatého Kajetána

Placeholder

České velkopřevorství řádu sv. Lazara má poprvé od svého obnovení v roce 1937 řádový kostel. Ve středu 22. 5. 2019 převzali lazariáni symbolický klíč ke kostelu Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána od řádu redemptoristů, který chrám dosud spravoval.

V průběhu slavnostní mše svaté v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze ve středu 22. května 2019 převzal velmistr a český velkopřevor Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, symbolický klíč ke kostelu od P. Františka Boldyho, vikáře provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů). Řád sv.  Lazara bude podle dohody podepsané oběma řády kostel využívat jako své sídlo. Velmistr řádu ve svém poděkování zmínil, že poprvé od roku 1937, kdy bylo obnoveno, má české velkopřevorství svůj vlastní řádový kostel.

Mši svatou sloužil generální kaplan řádu svatého Lazara, pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, OP, společně s velmistrem Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou Josefem Šedivým, proboštem litoměřické kapituly Jiřím Hladíkem OCr. a dalšími téměř dvěma desítkami duchovních.

 

Během mše svaté zazněla Missa F-dur zvaná Kajetánská od významného českého skladatele a rytíře řádu sv. Lazara, Františka Xavera Thuriho. Krásná mše, komponovaná v barokním duchu, kterou  F. X. Thuri shodou okolností představil před 60 lety právě v kostele sv. Kajetána, měla původně zaznít k oslavě 80. narozenin autora. F. X. Thuri se však bohužel tohoto provedení svého díla nedožil. Zemřel na velikonoční pondělí 22. 4. 2019. Dílo interpretoval soubor Čeští madrigalisté, který František Xaver Thuri dlouhá léta vedl. Soubor nastudoval mši společně s hostujícími umělci pod vedením Veroniky Hádkové.

Thuriho mše mohla být provedena a profesionálně nahrána
také díky laskavému přispění Hlavního města Prahy.

 

FOTO: Martina Řehořová, Člověk a víra

Kompletní fotogalerii z události najdete zde.

Zpráva na webu Arcibiskupství pražského je zde.