Oslj

Řádová vláda a investitura v Bruselu

Placeholder

Ve dnech 27. – 29. října 2017 se v Bruselu konalo výroční zasedání řádové vlády, jehož hostitelem bylo belgické a lucemburské velkopřevorství řádu. Na pracovních jednáních zazněly zprávy o charitativní činnosti řádu po celém světě. Poté se účastnici přesunuli do kostela sv. Mikuláše v centru Bruselu, kde proběhla investitura belgického a lucemburského velkopřevorství. Velmistr řádu Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz zde přijal do řádu nové členy a některé členy povýšil. Svou přítomností je podpořili rodinní příslušníci a mnoho zahraničních hostů, včetně delegace českého velkopřevorství.

Foto: Vincent van Grun

Fotogalerii z bruselské investitury najdete zde.