Oslj

Oltářní mensa v Lidicích

Placeholder

Oltářní mensa s obrazem Panny Marie Lidické v místě bývalého kostela sv. Martina v  Lidicích byla za podpory Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského vybudována na jaře 2014. Autorem obrazu je výtvarník a herold  řádu Zdirad J. K. Čech, jako předlohu si vybral slavné Palladium ze Staré Boleslavi. Panna Maria Lidická ale na rozdíl od madony z Palladia nemá v rukou dítě – Ježíše, ale jen prázdné bílé plátno. Obraz požehnal 14. června 2014 J.  Em. Dominik kardinál Duka při mši svaté věnované obětem nacistického vraždění v Lidicích v červnu 1942.Zdirad J. K. Čech namaloval obraz na počest lidického faráře P. Josefa Štemberky, který se přesto, že věděl o hrozící tragédii, vrátil ke svým farníkům a byl nakonec společně s lidickými muži popraven. „Církev si mučedníky připomíná nikoli proto, že je někdo zabil, ale proto, že jsou stále živí v Boží náruči,“ uvedl autor obrazu Zdirad J. K. Čech. Více v jeho zamyšlení v časopise  Reunion 3/2014  na straně 3.