Oslj

Spolupráce s Armádou České republiky

Placeholder

České velkopřevorství OSLJ dlouhodobě spolupracuje s českými vojáky na zahraničních misích, především s jednotkou CIMIC (CIvil-MiIitary Co-operation), lokalizovanou v Lipníku nad Bečvou. Tato jednotka má zvláštní postavení a jejím hlavním úkolem je osvětová práce s místním obyvatelstvem, samosprávami a vládou, v posledních letech především v Afghánistánu. Vojáci se zabývají mediacemi vznikajících konfliktů, vyjednáváním a vzděláváním místních občanů. Mottem jednotky je heslo „tvořit, ne bořit“.

V roce 2010 byla díky finančnímu daru Českého velkopřevorství  zajištěna rekonstrukce chlapecké střední školy v afghánském Lógaru, v roce 2011 byla v ČR uskutečněna sbírka autolékárniček pro Afghánistán.

Naši vojáci tak mohli materiálem z 15 000 sesbíraných lékárniček vybavit tamní školy, zdravotní středisko a policejní jednotky. Za tuto spolupráci byl Řád sv. Lazara jako významný civilní spolupracovník Armády České republiky oceněn medailí ISAF, jehož mottem je „Pokora – Skromnost – Lidskost“.

V březnu 2012 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi AČR a OSLJ, kterým obě strany vyjádřili vůli nadále spolupracovat na humanitárních a rekonstrukčních projektech prováděných Armádou ČR v zahraničí.

Fotogalerie ze slavnostního setkání s vojáky po ukončení mise 5. kontingentu AČR v Afghánistánu je k nahlédnutí zde.