Oslj

Slavnost sv. Lazara Jeruzalémského a ocenění opata Pojezdného

Placeholder

Ve čtvrtek 17. prosince byla v našem řádovém kostele Panny Marie Matky Ustavičné pomoci a sv. Kajetána sloužena slavná mše svatá ze slavnosti sv. Lazara Jeruzalémského, hlavního patrona našeho řádu. Hlavním celebrantem byla J.M. Michael Pojezdný, O.Praem, emeritní opat strahovský. Po mši svaté byl opatu Pojezdnému udělen záslužný kříž Českého velkopřevorství za dlouholetou spolupráci a podporu řádového díla. Mši svatou hudebně mši svatou doprovodil Jiří Kopečný na varhany a npor. Jiří Krýsl na trubku. Atavis et Armis!