Oslj

Svatohorská pouť dobročinnosti

Placeholder

Arcibiskupství pražské zve na první arcidiecézní pouť charitativních a dobročinných organizací – „Pouť na křídlech pomoci“, která se uskuteční v sobotu 16. června 2018 na Svaté Hoře u Příbrami. Pouť je určena pro všechny, kdo profesionálně nebo jako dobrovolníci pomáhají nemocným a potřebným, ale také pro ty, kdo pomoc přijímají.

 

České velkopřevorství Řádu sv. Lazara Jeruzalémského má pomoc potřebným jako své hlavní poslání, které naplňuje svým řádovým dílem. Proto se zástupci českého velkopřevorství pouti aktivně zúčastní a představí svou činnost na stánku v areálu Svaté Hory. Konkrétně budou představeny dvě části řádového díla – podpora a pomoc Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech a provoz Poradny sv. Apolináře pro pacienty kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kteří se léčí ze závislosti. Pouti se zúčastní také pracovnice a dětští pacienti Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech a klienti Poradny sv. Apolináře.

Všichni členové a přátelé řádu jsou srdečně zváni!

Více informací o řádovém díle českého velkopřevorství najdete zde.

Oficiální pozvánka arcibiskupství pražského

Foto: www.svata-hora.cz
Kresba: Zdirad J. K. Čech


Program účasti českého velkopřevorství na „Pouti na křídlech pomoci“ 

 10:30  Příjezd na Svatou horu

11:00 – 12:15    Mše svatá s udílením pomazání nemocných.  Celebruje kardinál Dominik Duka OP.

12:15 – 13:15  Oběd v prostorách Svaté Hory

13:15 – 13:45   Prohlídka areálu Svaté Hory

13:45  Představení pomáhajících organizací

přibližně ve 14:30 Odjezd ze Svaté Hory