Oslj

Velikonoční přání

Placeholder
(Foto Flickr.com)

„Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu.“ (Řím 6)

České velkopřevorství přeje všem svým členům, přátelům, příznivcům a lidem dobré vůle požehnané Velikonoce a upřímnou radost ze zmrtvýchvstalého Krista.

„Christus resurrexit! Resurrexit vere!“