Oslj

Velikonoční přání

Placeholder

„Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu.“ (Řím 6)

České velkopřevorství přeje všem milostiplné Velikonoce. Ať vám vzkříšený Pán žehná a v naší nelehké době přinese do vašich srdcí naději, pokoj a stálé zdraví na těle i na duchu.

Christus resurrexit! Resurrexit vere!