Oslj

Velmistr Jan hrabě Dobrzenský obdržel Řád sv. Řehoře Velikého

Placeholder

Jeho Excelence Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, padesátý velmistr Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského a čtvrtý velkopřevor Českého velkopřevorství Řádu je od 10. prosince 2016 nositelem papežského Řádu Svatého Řehoře Velikého v hodnosti rytíř-komtur. Hrabě Dobrzenský převzal řád z rukou Jeho Eminence Dominika kardinála Duky, OP, arcibiskupa pražského a generálního kaplana Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara. Při téže příležitosti obdržel herold Českého velkopřevorství chevalier Zdirad Jan Křtitel Čech prostřednictvím pana kardinála papežský Řád Svatého Silvestra Papeže v hodnosti rytíř.

img_9430_tn

img_9433_tn