Oslj

Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech

Placeholder

Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech je největším a nejstarším zařízením svého druhu v České republice. Nachází se 17 km od Tábora v krásné krajině u Lužnice. Kapacita je 150 lůžek, v současné době je zde přibližně 120 klientů.

Nemocnice nabízí strukturovanou a komplexní péči jak pro akutní stavy, tak i pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci. Hospitalizace je hrazena ze zdravotního pojištění. Nemocnice je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

Řád sv. Lazara působí v Dětské psychiatrické nemocnici od r. 2005 a zaměřuje se zejména na zkvalitnění života klientů a podporu smysluplného trávení jejich volného času. V areálu nemocnice funguje čajovna, kde se klienti seznamují se způsoby přípravy různých druhů čajů, je zde miniZOO, kde se klienti mohou starat o zvířátka. Řád pořádá v nemocnici výchovné koncerty a od března 2015 pravidelná Čtení v Opařanech, na kterých známé osobnosti čtou dětem z knížek. V roce 2006 Řád výrazně přispěl nemocnici na pořízení dvou mikrobusů – v roce 2006 a  v roce 2018 (více informací zde), jsou využívány mj. při organizaci výletů a exkurzí. Dlouhodobým a terapeuticky užitečným úkolem je financování materiálu a energií pro zdejší keramickou dílnu. Práce klientů s keramikou je součástí speciálního terapeutického a rehabilitačního programu, který zde probíhá. Těžištěm terapie je tvořivá práce s hlínou, která napomáhá k odstranění napětí, agrese, úzkostí, upevňuje vědomí vlastní identity a zvyšuje sebevědomí. Program je určen pro pacienty různých diagnostických skupin od poruch chování a emocí přes deprese až po schizofrenii či závislost na psychotropních látkách. Díky pomoci řádu může nemocnice zajistit pro své pacienty také hipoterapii, která se používá v rámci fyzioterapie a má příznivý účinek i na psychiku.

Pomozte prosím rozšířit možnosti léčby pro dětské psychiatrické pacienty – zašlete finanční dar prostřednictvím řádového účtu (nezapomeňte prosím v poznámce pro příjemce uvést, že se jedná o dar pro Opařany). Více informací zde.

Život v Dětské psychiatrické nemocnici byl zdokumentován Českou televizí v pořadu Klíč. Pořad můžete shlédnout zde: KLÍČ – DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAŘANECH